Shërbimet

a) Shëndeti 

b) Hulumtime shkencore dhe sociale, politike

c) Edukim qytetar dhe komunitar

d) Sherbime sociale dhe teknike

e) Ngritie kapacitetesh organizative dhe institucionale

f) Ruajtja e mjedisit dhe shfrytezimi i energjisë alternative

g) Ndihma humanitare

Sherbimet

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.