Kontakt

Adresa:
Adresa: Rruga “Isa Boletini,
Pallat Planet X, Kati i II, Ap/b. (përballë Hotel ‘Vila Verde’, pranë kryqëzimit të Selvisë)
Po.Box: 2390
Tiranë
Albania

Posta Elektronike: nccs.albania@gmail.com
Telefoni: +355 67 266 3137
http://www.nccs-al.com

Stafi yne:

 
Foto_Lili

 

 

 

Znj. Liliana Dango, themeluese dhe Drejtore Ekzekutive e QKSHK-së. Ajo është trajnere me eksperiencë në vlerësimin e kapaciteteve të OJF-ve dhe institucioneve publike. Ka eksperiencë të gjatë në menaxhimin financiar dhe administrativ të fondeve të përfituara nga donatorë të ndryshëm. 20 vitet e eksperiencës së saj në shoqërinë civile, përfshijnë eksperiencën kërkimore me personat me aftësi të kufizuar. Znj. Dango mbikëqyr realizimin e suksesshëm të projekteve të QKSHK-së, si dhe është përgjegjëse për aktivitetet e advokimit dhe të marrëdhënies me publikun.

Vali_foto

 

 

 

 

Znj. Valentina Erindi, Financiere, ka mbaruar për financë. Ajo ka 20 vjet eksperiencë në menaxhim financiar dhe administrativ dhe i është bashkuar QKSHK-së në vitin 2009. Znj. Erindi merret me çështjet financiare dhe administrative të Qendrës, gjithashtu mbështet dhe zbatimin e aktiviteteve.

Rita_Foto

 

 

 

 

Znj. Rita Strakosha, Koordinatore Projekti. I është bashkuar QKSHK-së në vitin 2015. Ka mbaruar për drejtësi në vitin 2003 në Universitetin Eotvos Lorand, Budapest, si dhe M.P në psikologji klinike në Universitetin Albanian. Ka mbi 10 vjet eksperiencë pune në sektorë të ndryshëm si juriste banke, avokate e pavarur, gazetare mjedisore, përkthyese, koordinatore projekti.

Foto_Milida

 

 

 

 

Znj. Milida Gjermani, specialiste vizibiliteti.

Informacioni: Qendra Kombetare për Shërbime Komunitare (QKSHK) është një OJF e pavarur Shqiptare, misioni i së cilës është të asistojë dhe të luajë një rol në sektorë të ndryshëm për zhvillimin e komunitetit dhe të ngritjes së kapaciteteve.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.