Agjencia e punësimit “Melisa”

NCCS ofron shërbimin e ndërmjetësimit për punë për gratë. Llojet kryesore të punëve për të cilat ndërmjetësojmë janë:

  • punëtore shtëpie,
  • kujdestare fëmijësh;
  • kujdestare të moshuarish,
  • pastruese lokali, hoteli;
  • infermiere shtëpie,
  • shitëse etj.

Qendra organizon trajnime 5 ditore cdo muaj për gratë që do të punojnë si punëtore shtëpie, kujdestare fëmijësh ose të moshuarish, duke krijuar kështu një njohje nga afër të personalitetit të çdo gruaje të cilën punësojmë, si dhe duke rritur aftësitë e tyre profesionale.

Trajnimet gjatë periudhës shtator 2018-shtator 2019 do të jenë falas sepse mbështeten nga Programi Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLoad), i financuar nga Bashkimi Evropian, zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).

Personat e interesuar mund të telefonojnë ose të shkruajnë në:

Celular:                 0672663140, 0694346131

Telefon fiks:        +355 4 2273247

E-mail:                nccs.albania@gmail.com.