Te punojme se bashku per gjithperfshirjen e Romeve

 

Donator: SOROS

Kohezgjatja e projektit: 25 Qershor 2013 – 25 Janar 2014

Target Grup: Komuniteti Rom i Bregut te Lumit

Pershkrim i projektit:
Projekti synon te rrise cilesine e jeteses se komunitetit Rom dhe Egjyptian nepermjet edukimit qytetar,  ofrimit te  sherbimeve shendetesore dhe perfshirjes se tij ne adresim te nevojave prane  organeve  vendimmarrese.

Nder aktivitet me kryesore gjate implementimit te ketij projekti mund te permendim Informim, ndermjetesim dhe sensibilizim te komunitetit Rom dhe Egjyptian per rendesine, proçedurat dhe adresim per perfitim te sherbimeve shendetesore dhe sociale(paisje me libreza shendetesore); -Ofrimi i sherbimit mjekesor brenda komunitetit Rom dhe Egjyptian nepermjet nje ambulance levizeze ne komunitet; -Organizimi i Forumeve Qytetare advokuese dhe lobuese per problemet e shendetit Rom në kuadër të Planit të Veprimit të Dekadës Rome; -Zhvillimi i propozimeve konkrete të Grupit te Punes per Shendetin Rom;- Fushata sensibilizuese sipas kalendarit Nderkombetar te Shendetit Publik dhe jo vetem gjate ketyre diteve. Grupi i punes i perbere nga mjeke te specialiteteve te ndryshme, punonjes sociale te qendres sone, dhe anetare kyç te komunitetit rom ne zonen e Bregut te Lumit ben vizita mjekesore çdo jave ne komunitet, dhe ofron informacion/keshilla mjekesore per nje shendet me te mire te ketij komuniteti.

Projekt_XXIII_Te punojme se bashku per gjithperfshirjen e romeve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.