Shoqeria Rome ne pararoje

Shoqeria Rome ne pararoje

Donator: SOROS
Kohezgjatja e projektit: 1 Qershor 2009- 31 Janar 2010
Target Grup: Organizatat rome ne Tirane, Fier, Durres dhe Elbasan,  komunitetet rome te ketyre rretheve,
Partnerë/ Bashkepunetore: Qendrat e Zhvillimit të Shoqërisë Civile në rrethe Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan ;  Organizatat e Shëndetit ;  Organizata Rome – Romani Baxt – Dega Elbasan, -Amaro Drom – Tiranë, -Romani Baxt – Fier, Amaro Drom – Durres
Qëllimi i projektit: ishte të forconte  kapacitetet administrative dhe programuese të organizatave që punojnë në komunitetet Rome, me synim fuqizimin e aftësive të tyre për advokimin dhe lobimin e çështjeve më shqetësuese të cilat rrjedhin nga moszbatimi i Strategjisë Kombëtare për Komunitetin Rom, kryesisht në nivel vendor. Aktivitetet e ndermarra per kete qellim ishin:  Organizimi i trajnimeve për ngritjen e kapaciteteve të organizatave Rome; Krijimi i një rrjeti organizatash të cilat përfaqesojnë komunitetin Rom, te cilat mundësuan dhe bashkuan përpjekjet e organizatave për të dhënë më tepër shërbime dhe për të qenë një zë më i fortë për të ndikuar në politika dhe për të sjellë ndryshime, të cilat adresojnë shqetësimet e komunitetit;  Monitorimi dhe analiza e sektorit dhe target grupit;  Organizimi i katër fushatave lobimi çështjet te cilat u vendosen nga vetë rrjeti në nivel lokal.

Projekt_VIII_Shoqeria rome ne pararoje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.