Se bashku per nje qytet te shendetshem

“Se bashku per nje qytet te shendetshem”

Donator: REC

Kohezgjatja e projektit: Shtator 2008-Mars 2009

Target Grup: Komuniteti i qytetit te Patosit dhe kopeshti i femijeve

Partner/ Bashkepunetore: Bashkia e qytetit te Patosit

Aktivitete: Qellimi i ketij projekti ishte te kontribuoje ne permiresimin dhe rehabilitimin e kushteve mjedisore ne komunitetin e qytetit te Patosit. QKSHK nderhyri ne rritjen e hapesirave te gjelbra ne kete qytet me krijimin e rreth 200 m2  park te gjelber, mbjelljen e shkurreve dhe vendosjen e 20 stolave; si dhe  permiresimin e standarteve te jeteses se femijeve te kopshtit publik si dhe te komunitetit ne lagjen “1 Maji”. Ne te njejten kohe, nepermjet aktivitetit te saj, QKSHK influencoi ne fuqizimin e bashkepunimit midis komunitetit dhe qeverise lokale si ne investim ashtu edhe ne mirembajtje. Gjate implementimit te projektit QKSHK perfshiu anetare te komunitetit ne proçesin e mirembajtjes se ketyre hapesirave te parkut.  Ne te njejten kohe kemi organizuar aktivitete te ndryshme ndergjegjesuese, per rreth 1000 banore rreth rendesise se hapesirave te gjelbra ne permiresimin e cilesise se ajrit.

Projekt_VII_se bashku per nje qytet te shendetshem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.