Reduktimi i pabarazise gjinore ne rrethin e Durresit dhe te rrethinave te tij si nje mjet per zhvillimin e komunitetit”

“Reduktimi i pabarazise gjinore ne rrethin e Durresit dhe te rrethinave te tij si nje mjet per zhvillimin e komunitetit”Donator: Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta Hollandeze

Kohezgjatja e projektit: 11 Dhjetor 2007- 14 Tetor  2008

Target Grupe: Adoleshente te shkollave te mesme ne rrethin e Durresit, grupe te tjere te rinjsh (MARA), gra dhe burra

Partnere/Bashkepunetore: Shoqata e Grave me Probleme Sociale ne Durres

Aktivitete: Ne kete projekt u perfshine 12 zona periferike te Durresit (Shkozet, Sukth, Manze, Maminas, Shijak, Katund i Ri, Gjipalaj, Kull, Porto Romano, Spitall, Rrushbull and Qafzotaj). Implementimi i tij perfshiu takime te ndryshme, trajnime, grupe pune si dhe aktivitete te tjera me vajza dhe djem; krijimin dhe trajnimin e nje grupi (ToT) per djem dhe vajza, dhe 1grup ToT per burra dhe gra ne çeshtjet gjinore; si dhe te nje grupi tjeter adoleshentesh MARA (adoleshente me ne rrezik); pra ne total 45 persona te trajnuar si trajnere ne çeshtjet gjinore dhe ato qe lidhen me HIV.
Keta trajnues organizuan  14 workshope ne 12 zonat e siperpermendura. Pjesemarresit ne keto takime ishin nga struktura te ndryshme publike, kryetaret e bashkive/komunave te perfshira, kryetare dhe anetare keshillash, perfaqesues nga OJF dhe shkollat e mesme, perfaqesues te tjere te komuniteteve si gra, burra dhe te rinj. Nepermjet ketyre trajnimeve, takimeve dhe workshopeve, QKSHK beri te mundur rritjen e njohurive dhe aftesive te 140 mesuesve, ofruesve te sherbimeve dhe drejtues te komuniteteve, staf te OJF dhe qeverise lokale, ne lidhje me çeshtjet gjinore dhe te drejtat e grave dhe permiresimin e njohurive te 195 vajzave dhe djemve ne çeshtjet gjinore. Ne keto takime kane marre pjese rreth 360 persona nga fusha dhe mosha te ndryshme.

Projekt_IV_reduktimi i pabarazise gjinore ne Durres

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.