Promovimi i ideve të reja për ndërtimin e partneritetit mes burrave dhe grave për barazi gjinore dhe një shoqëri pa dhunë

Donatori: UNDP, Albania.

Kohëzgjatja: Shtator 2016-Mars 2017

Qëllimi i projektit: promovimi i barazisë ligjore për gratë me aftësi të kufizuar përmes një roli të ri për burrat.

Grupet e synuara: popullsia në përgjithësi, të rinj.

Aktivitetet e projektit: realizimi i 4 shfaqjeve teatrale dhe shfaqja e tyre në qytetet Gjirokastër, Durrës, Tiranë; realizimi i një broshure me histori pozitive dhe negative të pranisë së burrave në jetët e grave me aftësi të kufizuar .

Foto nga disa nga aktivitetet e realizuara gjatë projektit

trajnimi-i-te-rinjve_shkolla-urani-butka_19-janar-2017_4 shfaqja-e-teatrit-ne-tirane_teatri-metropol_9-dhjetor_3 shfaqja-e-teatrit-ne-durres_teatri-moisiu_7-dhjetor_2Trajnimi i të rinjve në shkollën Urani Rumbo, Gjirokastër, mbi dhunën ndaj grave me aftësi të kufizuar, 19 Janar 2017.

 

 

 

Shfaqje në teatrin “Metropol”, Tiranë, me histori për gratë me aftësi të kufizuar. 9 Dhjetor 2016. Regjizor Bledar Naska. Asistent-regjizore: Milida Gjermani. Skenariste, aktore: Blerina Shalari. Aktore: Evisa Budini.

 

Shfaqje në teatrin “Aleksandër Mojsiu”, 7 Dhjetor 2016. Regjizor Bledar Naska. Asistent-regjizore: Milida Gjermani. Skenariste, aktore: Blerina Shalari. Aktore: Evisa Budini.