Promovimi i barazise gjinore nepermjet ri-konceptualizimit te mashkullorizimit ne Shqiperi

 

Donator: UNDP

Kohezgjatja e projektit:
15 Tetor- 30 Dhjetor 2012

Target Grup:
te rinj te shkollave te mesme te Tiranes, studente, meshkuj dhe  komuniteti

Pershkrim i projektit:

Qellimi i projektit eshte te rrise nivelin e ndergjegjesimit te meshkujve dhe femrave ne tre zona te Tiranes per çeshtje qe lidhen me barazine gjinore  nepermjet ri-konceptualizimit te mashkulloritetit ne rolet gjinore te jetes se perditshme. Ne kete menyre u adresua nje nga çeshtjet me problematike, siç eshte dhuna me baze gjinore. Disa nga objektivat e projektit: a) Rritja e ndergjegjesimit te publikut nepermjet medias, rreth roleve gjinore, dimensioni i sotem i mashkulloritetit si dhe  epersia qe ka dhuna me baze gjinore ne shoqerine shqiptare ne ditet e sotme: b) Perfshirja e studenteve ne qytetin e Tiranes ne debate konstruktive dhe te menduarit kritik rreth roleve gjinore mes te rinjve sot.                                                                                                        Disa nga aktivitetet e zhvilluara: Nje numer i perzgjedhur artikujsh u perfshine ne nje broshure e cila u shpernda ne 200 kopje, duke u fokusuar tek djemte dhe burrat per te krijuar nje ure lidhje dhe bashkepunimi per t’i dhene fund dhunes ndaj grave dhe vajzave ne Shqiperi; leksione te hapura u mbajten ne ambientet e Fakultetit te Shkencave Sociale dhe te disa prej shkollave te mesme te Tiranes; spot televiziv ne mediat me te ndjekura si dhe ne disa media lokale, nepermjet te cilit 5 meshkuj kampion (personalitete te mire-njohura) ndane perspektiven personale te te qenurit burre ne Shqiperi dhe cila eshte rendesia e te menduarit per barazine gjinore;

Projekt_XVII_promovimi i barazise gjinore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.