Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën në komunitetet rome në Vlorë dhe Fier

Donator: UNICEF, Tirana.

Kohëzgjatja: Gusht-Dhjetor 2016

Objektivat e projektit: Shtimi i kapaciteteve të stafit mjekësor të qendrave shëndetësore të Fierit dhe Vlorës për realizimin e vizitave në shtëpi për nënat shtatzanë dhe fëmijët e moshës 0-3 vjec. Supervizim mbështetës gjatë vizitave në shtëpi.

Aktivitetet gjatë projektit: Trajnimi i 90 mjekëve mbi realizimin e vizitave në shtëpi sipas metodologjisë rajonale të UNICEF-it dhe standarteve kombëtare. Realizimi i 565 vizitave në shtëpi në familjet Rome, Egjyptiane dhe në nevojë; 15 takime në komunitet për të informuar mbi të kujdesin ndaj nënës dhe fëmijës 0-3 vjec.

Grupet e synuara: familjet me gra shtatzana dhe fëmijët e moshës 0-3 vjec.

takim-driz

 

Takim me komunitetin Rom të Drizës. 14 Dhjetor 2016.

 

 

takim-vlore-qytet-5

 

Takim me komunitetin Egjyptian dhe familjet në nevojë në qytetin e Vlorës. 18 Nëndor 2016.

 

trajnimi-i-katert_vlore_2 trajnimi-fier trajnimi-tot_belvedere

Trajnim i stafit mjekësor në qytetin e Vlorës për vizitat në shtëpi për nënën dhe fëmijën 0-3 vjec.

 

 

 

Trajnim i stafit mjekësor në qytetin e Fierit për vizitat në shtëpi për nënën dhe fëmijën 0-3 vjec.

 

 

Trajnim i stafit mjekësor të Fierit dhe Vlorës si trajnues për vizitat në shtëpi për nënën dhe fëmijën 0-3 vjec.