Permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV/STI/Drogat

“ Permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV/STI/Drogat, shendeti riprodhues, edukata seksuale, ngritje kapacitetesh, te fokusuara ne te drejtat e njeriut”

Donator:
Ambasada e Mbreterise se Vendeve te Uleta Hollandeze
Kohezgjatja e projektit: Dhjetor 2010- Korrik 2011
Target Grup: Nxenes te shkollave te mesme dhe 9-vjeçare ne Tirane, Durres dhe Shkoder.
Partnerë/ Bashkepunetore: Aksion +
Objektivi i projekit: eshte te rrise nivelin e njohurive dhe promovimin e sjelljeve seksuale te sigurta ne grupet e nxenesve te shkollave te mesme. Per kete qellim jane organizuar sesione te ndryshme trajnimesh me nxenes dhe mesues te shkollave te mesme ne Tirane, Durres dhe Shkoder, si:  (“Çajupi”,“Eqerem Cabej”, “Partizani”, “Ismail Qemali”, “Sinan Tafaj”, “Sami Frasheri”, “Arben Broci” dhe “Elina”- shkolle jo publike; Po keshtu ne keto aktivitete sensibilizuese kemi perfshire edhe shkolla 9-vjeçare si;  “4 Deshmoret”, “Shkolla e Kuqe”, “Konferenca e Pezes”, “Niket Dardani”; si dhe ne Shkoder  “Oso Kuka” dhe “Iliria”; dhe ne Durres “Leonik Tomeu” dhe “Gjergj Kastrioti”. Nepermjet implementimit te programeve te Informimit, Edukimit, Komunikimit (IEK), u perfshine si te rinjte neper shkolla, ashtu edhe perdorues te drogave, kryesisht perdorues te cannabis si dhe grupe te tjera  te edukatoreve bashkemoshatare. Gjithashtu u trajnuan anetare te stafit te NCCS dhe Aksion +, vullnetare te te dy shoqatave, edukaotre bashkemoshatare, operatore ne terren, mesues te shkollave te mesme, punonjes sociale dhe psikologe te shkollave te mesme si dhe student te Fakultetit te Shkencave Sociale. Temat e trajnimit ishin mbi te drejtat dhe shendetin seksual dhe riprodhues (SRHR), IST, HIV/AIDS, etj.

Projekt_XI_permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV STI Drogat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.