Mbrojtja e mjedisit si katalizator per perfshirjen sociale te komunitetit rom

Donatori: UNDP roma

Periudha: 01 Korrik -31 Dhjetor 2014

Titulli : Mbrojtja e mjedisit si katalizator per perfshirjen sociale te komunitetit rom

Zona(t) e veprimit: Qyteti i Korçës , Universiteti/dega e shkencave sociale, 1 shkollë e mesme dhe 1 shkolle 9 vjeçare me fëmijë rom dhe egjyptian

Aktivitete: 

Data 2 Tetor është dita ndërkombëtare e buzëqeshjes. Të rinjtë e shkollës “Raqi Qirinxhi” dhe “Themistokli Gërmenji”, në qytetin e Korcës, e shprehën buzëqeshjen e tyre nëpërmjet vizatimeve.

Gjatë këtij aktiviteti funksionuan shumë mirë grupet “vëllai i madh – vëllai i vogël”Buzeqeshja me e bukur

Ndërgjegjësimi i komunitetit per demet qe sjellin mbetjet e ngurta ne mjedis dhe ne zinxhirin ushqimor.

Te rinjte e shkollave te mesme “Themistokli Germenji” dhe “Raqi Qirinxhi” te qytetit te Korces, gjate ndergjegjesimit te qytetareve ne Lagjja 11.ndergjegjesim per riciklimin_Korce

Jetojmë mes plehrash! Mbetjet e duhura në vendin e duhur!

Në kuadër të aktiviteteve mjedisore, në datën 30.06.2014, me ndihmën e vullnetareve, NCCS ndërmori një fushatë për riciklimin e mbetjeve nëpërmjet së cilës do të përpiqet të vendosë një standart ndërmjet banorëve të Tiranës dhe atyre që mbledhin mbeturina të riciklueshme.mbetjet e duhura ne vendin e duhur

Fashion Show – sfilata me veshje prej materialeve të riciklueshme, e organizuar per festat e fund ne Qytetin e Korces, bene te mundur ofrimin e modeleve pozitive te riciklimit si dhe perfshirjen sociale e femijeve ne çeshtjet mjedisore.

fashion show

 

 

 

 

Trainimi me grupet e binjakezuara me nxenese Rom dhe Jo Rom Korçe:

trajnim_ndotja e mjedisit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.