Let’s go green to get our community clean

Donator: Ambasada Amerikane

Kohëzgjatja e projektit: Gusht 2013 – Korrik 2014

Target Grupi: Anetare te komunitetit dhe te gjithe stakeholders locale qe kane ndikim ne ceshtjet mjedisore ne komunen Bradashesh (Elbasan) dhe Fushe – Kruje.

Pershkrimi i projektit:

Ky projekt ka per qellim rritjen e ndergjegjesimit per mbrojtjen mjedisore, rritjen e siperfaqeve te gjelbra dhe gjithashtu promovimin e edukumit, pjesemarrjen dhe informimin public ne ceshtjet e mjedisit, bazuar ne Konventen Aarhus dhe dokumenta te tjera nen te cilat vendi yne operon. Harku kryesor i projektit eshte: “Vepro tani. Sill nje qese plastike mbeturinash dhe merr nje rrenje ulliri/frute”. Keto nxitje kane si qellim te theksojne rritjen e ndergjegjesimit ne komunitet ne lidhje me menaxhimin e mbetjeve permes perfshirjes aktive ne pastimin e territorit dhe ndarjen e mbeturinave ne te ricklimueshme dhe jo te riciklueshme. Per cdo qese mbeturinash te dorezuar, NCCS dhe pjestaret e tjere do te ofrojne nje rrenje ulliri. NCCS do te ndihmoje permes eksperteve te mjedisit dhe studenteve nga Universiteti I Agrikulutres ne Tirane ne mbjelljen e pemeve dhe mirembajtjen e tyre. Ne kuader te projektit do te organizohen aktivitete te ndryshme per rritjen e ndergjegjesimit me anetare apo grupe te ndryshme komunitare, sidomos te rinj dhe femra; sesione edukative dhe mbledhje te hapura lidhur me impaktet negative qe shkakton menaxhimi i keq i mbeturinave ne shendetin dhe jeten e tyre; konkursi “kopshti me I bukur” do te organizohet ndermjet shkollave per te dyja zonat qe jane pjese e projektit – ne menyre qe te aktivizohen femijet dhe te rinjte ne aksione per mbrojtjen e mjedisit. Menaxhimi i mbetjeve ne komunitet, mbjellja e pemeve dhe mbrojtja e mjedisit kane si qellim permiresimin e cilesise se ajrit qe ndikon ne shendetin dhe mireqenien e komunitetit ne zonat rurale si dhe ne zbutjen e varferise.

Projekt_XXVI_Lets go green to get our community clean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.