Fuqizimi i Kapaciteteve per Komunitetet Nderkombetare per Qeverisje te mire te Mjedisit

“Fuqizimi i Kapaciteteve per Komunitetet Nderkombetare per Qeverisje te mire te Mjedisit”.

Donator: Delegacioni I Komisionit Europian ne Shqiperi
Kohezgjatja e projektit: Prill 2011- Mars  2012
Target Grup: Projekti do te implementohet ne Shqiperi dhe Maqedoni. Do te perfshihen  Fermeret, Federatat e Pyjeve, Perfaqesues te pushteteve lokale, nxenes te shkollave te mesme, komunitetet ne Diber, Kicevo, Oher, dhe Struge [Maqedoni ] dhe Peshkopi, Korca dhe Bulqizë[AL].
Partnerë/ Bashkepunetore: Federata Kombetare e Pyjeve, shoqata mjedisore ne Maqedoni.

Projekt_XIII_Fuqizimi i kapaciteteve per komunitetet nderkombetare per qeverisje te mire te mjedisit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.