Fuqizimi dhe qëndrueshmëria e Menaxhimit të Vullnetarëve Humanitarë

 

 

 

Ky projekt është bashkë-financuar nga Bashkimi Europian për iniciativën “EU Aid”

Kohëzgjatja: Janar 2017-Nëntor 2018

Objektivi: Rritja e kapacitetit të organizatave jo-fitimprurëse për të hostuar vullnetarë humanitarë nga vende të ndryshme të botës.

Partnerët:

ADICE, Francë;

ADRA Slovenia;

ADRA Albania;

Association Etoile Culturelle d’Akbou, Algjeri;

APCS Algjeri;

Algerian Network for the Defence of Children’s Rights-NADA, Algjeri;

Association Isaaf Jerada solidarity and developement, Marok;

Association-AICHA, Marok;

Merkuri, Gjeorgji;

MONDO, Estoni;

NCCS, Shqipëri;

Small projects Instabul, Turqi.

Aktivitetet: Trajnime të shoqatave mbi hostimin e vullnetarëve humanitarë; asistencë mbi aplikimin për akreditimin për hostimin tek EU AID Volunteers.

 

 

 

 

 

Trajnim i shoqatave mbi sigurinë e vullnetarëve, Maj 2017.