Djemte dhe burrat pjese e zgjidhjes- Trego qe je kunder dhunes!

 

Donor: UNDP

Kohezgjatja: 24 Nentor – 12 Dhjetor 2014

Qellimi i aktivitetit: Te rrise nivelin e njohurive dhe aftesite e te rinjve ne Shqiperi ne çeshtjet e barazise gjinore dhe luften kunder dhunes, me qellim qe te permiresojme cilesine e aksioneve tona ne sjelljen e ndryshimeve positive per te gjithe duke synuar nje shoqeri te barabarte dhe  te paqte ne Shqiperi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.