Brezi i ri ne aksion kunder dhunes ne familje ne Shqiperi

Donator: UNDP

Kohezgjatja e projektit: Nentor 2013 – Mars 2014

Target Grup: Studente nga Universiteti i Tiranes dhe te rinj nga qyteti i Tiranes

Pershkrimi i projektit:

Qellimi i projektit eshte te rrise ndergjegjesimin e te rinjve shqiptare ne ceshtjet gjinore nepermjet ri-konceptimit te mashkulloritetit ne kryerjen e roleve cdo dite. Ne kete menyre do te adresohej nje nga ceshtjet gjinore me te rendesishme sic eshte dhuna me baza gjinore. Specifika e implementimit dhe zbatimit te ketij projekti ishte perfshirja dhe pjesemarrja aktive e meshkujve (sidomos atyre te rinj) ne te gjitha aktivitetet e ndermarra ne kuader te ketij projekti. Nderkohe, kjo qasje – perfshirja e djemve dhe burrave ne luften kunder dhunes me baza gjinore – eshte nje nder strategjite kyc te Planit te Veprimit te Qeverise Shqiptare. NCCS dhe partneri i saj, fondaconi “Se bashku”, u treguan mjaft te kujdesshem per t’u dhene hapesiren e duhur meshkujve dhe djemve te rinj ne te gjitha aktivitetet e projektit. Pervec institucioneve/fakulteteve edukuese te targetuara, aktivitete per rritjen e ndergjegjesimit u implementuan edhe ne fakultete apo klasa te tjera ku pjesa me e madhe ishin djem te rinj, tek te cilet diskutime rreth temave te tilla jane te rralla ose mungojne – si psh Fakulteti i Inxhinierise Elektrike apo Fakulteti i Shkencave Natyrore. Ne kishim ne shenjester meshkujt per te sfiduar konceptet e tyre ekzistuese rreth maskulizmit dhe socializimit gjinor, duke i ftuar ata te shprehin lirshem mendimet, ndjenjat, sjelljet e tyre permes nje konkursi eseje lidhur me rolet gjinore te femrave dhe meshkujve ne shoqerine dhe familjet shqiptare. Me shume se 200 broshura me keto ese u publikuan dhe u shperndane pergjate projektit.

Projekt_XXIV_Breyzi i ri aksion kunder dhunes ne familje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.