Realizohet kursi i trajnimit 17-21 qershor

Ky kurs, sikurse kursi i mëparshëm, u organizua në qendrën multifunksionale komunitare në Shkozë me gratë e këtij komuniteti.

Ditën e parë të trajnimit gratë u prezantuan me donatorin, projektin, qëllimet e projektit. Gratë shprehën interesim jo vetëm për trajnimin, por edhe për punësimin pas trajnimit. Gratë u informuan se pas trajnimeve do të mbështeten për punësimin në punë të pakualifikuara. Gratë u prezantuan mbi veten e tyre, edukimin, eksperiencën e punës dhe preferencat për punësim. Dita vazhdoi me dhënien e informacionit mbi punët e shtëpisë.

Ditët e tjera të trajnimit u trajtuan temat e kujdesit për të moshuar, kujdesit për fëmijë, dhe tregut të punës.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Kursi mbështetet financiarisht Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad,

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nutricioniste dhe fizioterapiste me eksperiencë ofrojnë për familjet në nevojë terapi falas

Njoftojmë miqtë e Qendrës Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) se 2 terapiste me eksperiencë nga Spanja dhe Belgjika do të fillojnë së shpejti punën pranë QKShK-së si terapiste në kuadër të projektit HVA, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe programi i tij “EU Aid Volunteers”.

Nutricionistja Alexia de Theux nga Belgjika, me 7 vjet eksperiencë pune si dietologe, e përgatitur veçanërisht për alergjitë ushqimore, do të ofrojë këshillim falas mbi dietat për familjet në nevojë.

Fizioterapistja, Arancha Ferrer de la Cruz, nga Spanja, ka 2 vite eksperiencë pune si fizioterapiste, dhe do të ofrojë fizioterapi falas për personat me probleme shëndetësore.

Projekti do të zgjasë 1 vit.

Personat e interesuar të na kontaktojnë në nr. telefoni: 0694346131 ose në e-mailin: nccs.albania@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 3-7 qershor

Trajnimi i radhës u organizua në qendrën komunitare Shkozë. Gratë pjesëmarrëse në trajnim ishin nga komuniteti Rom, por dhe nga shtresat në nevojë që banojnë në banesat sociale të Shkozës, ose në pallatet përreth. Interesimin më të madh gratë e patën për kujdesin për të moshuar si dhe për kujdesin për shtëpinë.

Ditën e parë të trajnimit u prezantua projekti, objektivat e tij, aktivitetet, donatori. Gratë u informuan se krahas trajnimeve projekti realizon dhe punësime në shërbime në familje, prandaj është me interes pjesëmarrja. Gratë gjithashtu prezantuan veten, arsimin, historinë e punësimit dhe preferencat për punësim.

Ndër komentet e grave përmendim se kanë vështirësi në gjetjen e punëve një pjesë e tyre sepse duhet të kujdesen për fëmijët e vegjël, një pjesë tjetër sepse kanë probleme shëndetësore që pengojnë punësimin. Shpesh gratë rome pengohen nga burrat që të punojnë në lokale, hotele si pastruese, për shkak të xhelozisë. Një pengesë tjetër e madhe është diskriminimi nga punëdhënësit të cilët I përjashtojnë nga intervistat sapo i shikojnë se janë rome.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stafi i NCCS-së trajnohet në Estoni në kuadër të projektit HVA

Në kuadër të projektit Humanitarian Volunteers in Action (HVA), financuar nga Bashkimi Evropian, stafi i NCCS-së u trajnua nga ekspertë të huaj, në Estoni, mbi realizimin e projekteve të vullnetarizmit humanitar. Gjatë trajnimit u analizuan problematikat që mund të dalin në punën me vullnetarë të huaj, përplasjet e mundshme mes kulturave të ndryshme, mënyrat si mund të zgjidhen dhe si duhet të zgjidhen problemet etj.

U diskutua mbi ndarjen e përgjegjësive, raportimin e aktiviteteve, shpërndarjen e informacionit në median sociale, në internet etj.

Trajnimi ishte një mundësi për tu njohur me aktivistë të OJF-ve nga vende me të cilat OJF-të shqiptare kanë shumë pak kontakte. Kështu, stafi i NCCS-së bashkëpunoi gjatë trajnimeve me aktivistë nga Algjeria, Uganda, Kenja, Bolivia, Tajlanda, Palestina etj.

Megjithëse pjesëmarrësit vinin nga vende shumë të largëta, ata i bashkonte dëshira për ta bërë botën një vend më të mirë. Temat për të cilat punonin OJF-të përfshinin ndryshimet klimatike, barazinë gjinore, të drejtat e fëmijëve refugjatë etj.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 20-24 maj

Një pjesë e konsiderueshme e grave pjesëmarrëse në trajnim luftojnë me vështirësi ekonomike për shkak të papunësisë pasojë e moshës, mungesës së shkollës së lartë, apo eksperiencës së punës.

Gjatë trajnimit gratë komentuan se kur punojnë në shtëpi të personave të panjohur rrezikohen nga abuzimi seksual dhe e fillojnë punën me frikë, por kur ka një agjenci ndërmjetëse, ndjehen më të sigurta.

Në ditën e trajnimit për kujdesin ndaj të moshuarve gratë u informuan ndër të tjera se si ndryshon ushqyerja e të moshuarit duke u afruar fundi i jetës (një periudhë kur kujdestaret për të moshuar janë veçanërisht të kërkuara).

Gjatë ditëve të trajnimit mbi kujdesin ndaj fëmijëve, mjekja informoi gratë se mosha mendore e fëmijës mund të ndryshojë nga mosha biologjike dhe fëmija edukohet dhe mësohet bazohet në moshën mendore të tij. Pra një fëmi më I përparuar se mosha e vet duhet të përfshihet në lojëra më të vështira, me fëmijë më të rritur për të ndihmuar zhvillimin e tij të shpejtë.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar 6-10 maj

Trajnimi, sikurse trajnimet e mëparshme, kishte 3 tema kryesore: kujdesi për të moshuarit, kujdesi për fëmijët, punët e shtëpisë.

Ditën e parë, pas prezantimit të trajneres gratë prezantuan eksperiencat e tyre si punëtore shtëpie. Pjesëmarrësja Rezarta pyeti nëse kur kanë ndonjë konflikt me familjen ku punojnë duhet të këshillohen me agjencinë e punësimit. Përgjigja ishte se patjetër, në rastet kur konflikti është I rëndësishëm.

Ditën e dytë u trajtua tema e kujdesit për të moshuarit. U transmetua videoja me informacion se si të kujdesemi për një të moshuar të paralizuar, u shtjellua tema e vështirësitë së punës me moshën e tretë. U fol për ushqyerjen e të moshuarve. Pjesëmarrëset mbështetën pohimin se puna me të moshuarit kërkon durim dhe shumë dashuri.

Ditët në vazhdim u trajtua tema e kujdesit për fëmijën dhe tregu i punës.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vazhdojnë aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”

 

 

 

 

NCCS ka vazhduar me aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Në kuadër të projektit janë intervistuar me qindra familje që marrin ndihmën ekonomike në rrethet e Tiranës, të Durrësit, të Elbasanit dhe Gjirokastrës. Avokatja e NCCS-së, Rita Strakosha, ka këshilluar disa familje që janë refuzuar nga skema e ndihmës ekonomike.

Gjatë aktiviteteve të projektit janë identifikuar disa problematika, të cilat mendohen të analizohen gjatë studimit mbi ndihmën ekonomike:

  • Nuk ka transparencë mbi llogaritjen e formulës së pikëzimit. Familjet nuk e dinë sa pikë kanë marrë ato, sa pikë kanë marrë fituesit e tjerë, dhe nuk mund të apelojnë vendimin e përjashtimit nga ndihma ekonomike nqs. nuk e dinë përse janë përjashtuar.
  • Të përcaktohet me vendim qeverie minimumi jetik, sikurse është përcaktuar paga minimale. Minimumi jetik është llogaritur nga studiuesit të jetë 7000 (https://www.rtsh.al/lajme/totozani-minimumi-jetik-ne-shqiperi-eshte-16-mije-leke-ne-muaj/) lek të reja për person, ndërkohë që ndihma ekonomike është sa 25% e minimumit jetik të ushqyerjes. Dmth ndihma ekonomike për gjithë familjen nuk mjafton për të plotësuar minimumin jetik të ushqyerjes të një personi. Në këto kushte të qenit i punësuar nuk duhet të jetë kriter përjashtues për ndihmën ekonomike.
  • Shumë prindër të rinj nuk kanë mundësi të punojnë sepse duhet të marrin fëmijët nga shkolla dhe ti mbajnë në shtëpi. Për çdo fëmi duhet të rrijë pa punë një familjar. Shkollat duhet të krijojnë mundësinë që fëmijët që kanë prindërit në punë të mbahen në ambjentet e shkollës deri në orën 17 duke vënë në dispozicion një mësues. Për çdo 30 fëmijë mjafton një mësues. Kjo çliron 30 prindër për punësim dhe mundëson daljen e 30 familjeve nga skema e ndihmës ekonomike. Analiza kosto-përfitim tregon se kjo masë është me interes.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment