Në ndihmë të fëmijëve me aftësi ndryshe në Austri

Nga Eglantina Shano

Jam një ndër vullnetaret që NCCS ka dërguar në Austri për të ndihmuar fëmijët me aftësi ndryshe. Gjatë vitit 2018-2019 punova pranë organizatës Caritas në një qendër për fëmijët me aftësi ndryshe. Pasi mbarova degën e psikologjisë, nuk mu dha mundësia të punoja në profesionin tim, dhe mendova se puna si vullnetare me këta fëmijë do të ndihmonte fëmijët, por dhe do të hidhte bazat e zhvillimit tim profesional. Puna me fëmijët ka qenë e vështirë, por ishte dhe një sfidë e cila më mësoi shumë. Prej fëmijëve mora shumë dashuri pa kushte. Gjithë lodhjen e ditës e harroja nën shoqërinë e ngrohtë të tyre. Tani jam më e duruar, i kuptoj më mirë fëmijët, si dhe kam zbuluar mënyra të reja për ti ingranuar fëmijët me aftësi ndryshe në shoqëri. Kuptova se duhet të jemi mirënjohës që kemi shëndetin. Shumë njerëz kanë dëshirën më të madhe në botë të kenë shëndetin, kurse ne megjithëse e kemi, nuk jemi të kënaqur.

Pas kthimit në Shqipëri synoj të vazhdoj të punoj me këtë grup.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim nga NCCS mbi barazinë gjinore në qendrën Gonxhe Bojaxhi

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”,  një takim në komunitet për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan me pasion për temën. Pati kritika nga disa prej tyre se ndihma për viktimat e dhunës duhet të jetë më e madhe. Një ndër pjesëmarrësit burrë u ankua se varfëria është shpesh shkak i dhunës, se ndihma ekonomike është shumë e vogël dhe punë nuk ka. Trajnerja e informoi se vende pune ne fakt ka shume si psh në rrobaqepësi por për shkak të steretopiave gjinorë burrat refuzojnë të punojnë në vende pune të ashtëquajtura grash. Një nga pjesëmarrësit vërejti se media transmeton shumë akte dhune dhe kjo ndikon negativisht në frymën paqësore të komunitetit.

Takimi u organizua nga NCCS, me mbështetjen e qendrës “Gonxhe Bojaxhi”, në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjen sociale”, financuar nga Ambasada Hollandeze.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teaching the food pyramid

By volunteer Alexia de Theux, dietitian

During my volunteering mission as a dietitian, I had the opportunity to work with different centers and schools.

I go to the center “Femijet e Botes ne Shqiperi”, which welcomes ten children after school, and to the center “Fondacioni Ndihmoni Jeten” in Prush, which takes care of young adults with disabilities mental, including a particular group that learns to become as independent as possible. With these two groups I had the opportunity to create links and set up workshops based on nutritional education.

With these two groups, I had the opportunity to work on the “food pyramid”. It’s a large triangle (hence the name of the pyramid) divided into 6 stages and in which we place all the foods according to their importance within a balanced diet. The base of the pyramid is  the largest box, it has the most important foods, and the top of the pyramid is the smallest box, these are the foods that we do not necessarily need to be healthy.

Each week we talked about a specific food family. Once the food family has been well described, we then place the images of the different foods of this food family in the right level of the pyramid.

So, week after week, they learned the names of the different food families, what foods make up these food families and finally their importance in the balanced diet.

I think that the two groups who had the opportunity to carry out these workshops greatly appreciated the fact of assimilating new knowledge while being active in this learning via the manipulation of fake foods, sticking in the pyramid etc.

Having participated in this workshop over time allowed them to integrate the notions of a healthy and balanced diet step by step, so that in the end all these new concepts become natural and known things. So I think and I hope I have given them a little bit of my knowledge while having fun !

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi per bebisiter, kujdestare në Tiranë; dhjetor 2019

Trajnimi për muajin dhjetor, në kuadër të projektit “Forcimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, u organizua në Tiranë. Kursi zgjati 5 ditë. Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi veten, ambicjet, eksperiencën e saj. Këtë ditë u trajtua tema e punëve të shtëpisë: përdorimit të elektroshtëpiakeve, etikës së punës etj.

Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për të moshuarit, kujdesit për fëmijët dhe e tregut të punës. Gjatë këshillimit për kujdesin ndaj fëmijës, mjekja këshilloi që nëse fëmija bëhet banjo për uljen e temperaturës së lartë  uji duhet të ketë temperaturë jo më të ftohtë se të banjos së zakonshme, sepse fëmija duhet të bëjë 10 minuta banjo për uljen e temperaturës, dhe nëse uji është I vakët, fëmijës mund ti ulet ndjeshëm temperatura e trupit. Kjo u theksua veçanërisht sepse disa pjesëmarrëse në takim këmbngulnin për përdorimin e ujit të vakët.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Tiranë trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punonjëse shtëpie_dhjetor 2019

10 gra morën pjesë në trajnimin e radhës për bebisiter, kujdestare për të moshuar dhe punëtore shtëpie. Ky trajnim mbështetet financiarisht nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (Hollandeze), në kuadër të programit MATRA. Pjesëmarrëset ishin të moshave nga 24 vjeç në 60 vjeç.

Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi veten, ambicjet, eksperiencën e saj. Këtë ditë u trajtua tema e punëve të shtëpisë: përdorimit të elektroshtëpiakeve, etikës së punës etj.

Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për të moshuar, për fëmijë dhe e tregut të punës.  Gjatë trajnimit gratë u testuan me një test inteligjence me matriksat e ravenit, si dhe u simuluan intervista pune për ti përgatitur për intervistat e punës në të ardhmen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Elbasan trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie_Nëntor 2019

Ky trajnim u organizua në qytetin e Elbasanit.  Ditën e parë të trajnimit u prezantua donatori, projekti, objektivat e tij. Pjesëmarrësit prezantuan veten duke dhënë informacion mbi eksperiencën e punës, qëllimet për punësimin etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë. Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për fëmijët, për të moshuarit dhe punët e shtëpisë.  Në ditën e pestë gratë u instruktuan se si si të përgatiten dhe të bëjnë një intervistë pune etj.  Me disa nga gratë u simuluan intervista pune, gjatë të cilave u identifikuan pikat e dobëta të punëkërkueses (si qëndrimi agresiv ndaj punëdhënëses, ndrojtja etj.). Gratë u informuan mbi tregun e punës, pagat, kriteret e moshës, oraret e punës etj.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit. Trajnimi u realizua në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i financuar nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (hollandeze).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3 months in Albania teaching children on healthy nutrition

By Alexia de Theux

It has been a little over 3 months now that I put my suitcase in Albania, in Tirana, for a 6-month nutrition mission.

It all started with visiting several centers, hospitals and schools to establish a first contact, to understand their needs and try to set up a collaboration in which I can transmit my knowledge as a dietitian. At present I work with several of these beneficiaries with the primary objective of nutrition education.

If I had to go back to a specific project of this mission, I would speak of the week of October 7, which was a special week; it was the “week of taste”. For this occasion, the French school of Tirana offered me to participate in their activities and to intervene in each class on this theme.

I then created small workshops on taste, adapted according to the age of the children.

For the children of 2 classes of kindergarten, we did an exercise of tasting a pinch of sugar and salt to distinguish the two different tastes. Subsequently, they received a small piece of different foods. The goal of the game was to guess what food it was and to classify it as sweet or salty foods. During this tasting they could taste: a piece of apple, orange, olive, potato, carrot, cucumber and pepper.

 

For the four primary classes and the twenty or so college students, the workshop focused on the same principle but in greater depth. After quoting the 4 tastes that can be found in foods (salty, sweet, sour and bitter), they observed a diagram showing the different places in our tongue where our taste buds detect these different tastes. They then each received a plate with the four flavors in small quantities: a pinch of salt, sugar, a drop of vinegar and a piece of dark chocolate. The tasting was to make the distinction between the 4 flavors and be attentive to the place of our tongue that reacts.

In a second step, they tasted several small pieces of food blindfolded. The goal was to recognize the food and then classify it as salty, sweet, sour or bitter food. They could do the test with: cheese, bread, yogurt, honey, lemon, candy, …

This exercise allowed them to know and distinguish the different basic tastes that food transmits to us, to see how they are attracted and for some to realize that they appreciate the food once blindfolded!

In parallel with these workshops, the school organized a magnificent tasting buffet on Thursday lunchtime. The goal was to introduce them to different types of cooking. We guided them as best as possible in composing their plates so that they are to the most extent balanced, something that is not always easy and on which I will work in the coming weeks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The children also had the opportunity to taste several typical dishes specific to the country of origin of each child, which could only strengthen the taste of different things, open their curiosity and awaken their taste buds!

Thanks to these workshops I was able to realize the interest of starting nutritional education in children, at the age where they are thirsty to know and learn new things while having fun. For my part, this only reinforces my desire to concretize the various nutritional education projects for children in the different centers where I work.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lançohet projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”

U lançua në 22 tetor  projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta dhe realizuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare. Ishin prezent në takim ambasadorja hollandeze Znj. Guusje Korthals Altes, Zv. ministrja  e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Dajna Sorensen, Zv.ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Znj. Bardhylka Kospiri, Drejtorja Ekzekutive e NCCS-së, Znj. Liliana Dango, përfaqësues nga bashkia e Tiranës, nga shoqëria civile etj. Në takim u diskutua mbi mbështetjen e fuqizimit të grave dhe punën që është bërë në këtë drejtim nga ambasada hollandeze, qeveria, bashkia e Tiranës dhe shoqëria civile. Ambasadorja hollandeze, Znj. Altes, theksoi se edhe në një shoqëri të përparuar si ajo hollandeze ka ende punë për të bërë në drejtim të barazisë gjinore. Ambasada hollandeze është duke realizuar programin MATRA, i cili synon forcimin e gruas në shoqërinë shqiptare. Hollanda mbështet integrimin e Shqipërisë në BE dhe ky program është në kuadër të kësaj mbështetjeje.

Zv. ministrja Znj. Kospiri, përmendi buxhetimin gjinor si një risi në formën e buxhetimit, e cila është zbatuar nga 14 ministri. Një mekanizëm tjetër që do te shërbejë për mbështetjen e shtresave në nevojë është ndërmarrja sociale. 3 ndërmarrje sociale janë liçencuar tashmë nga ministria. Qeveria do të mbështesë me fonde ndërmarrjet sociale për punësimin e shtresave në nevojë.

Zv.  Ministrja e Financave, Znj. Sorensen, deklaroi se ka një trend pozitiv në punësimin e grave. Në vitet e fundit është rritur me 11% pjesmarrja e gruas në forcën e punës. Shqipëria në rajon ka pjesëmarrjen më të lartë të gruas në forcën e punës. Sipas ministers, në vitin 2020 pritet të fillojë një program i ri për mbështetjen e shërbimeve komunitare.

Znj. Dango, drejtorja ekzekutive e QKShK-së, bëri një prezantim të shkurtër të projektit, i cili synon ndërmjetësimin për punësim të 400 grave dhe trajnimin e 210 grave për shërbime në familje, gjatë 2 viteve.

Pjesëmarrësit diskutuan në takim mbi punësimin e grave në fasoneri, ku pati kritika për fabrika të caktuara të cilat nuk paguajnë në kohë, por dhe u theksua se në Shqipëri tashmë prodhohet për markat më të mira në botë duke respektuar standarte të larta pune.

Projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale” do të zgjasë 2 vjet etj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Durrës trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie

12 gra e ndoqën kursin e organizuar nga NCCS në Durrës për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie.

Kursi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta (Hollanda).

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërishë kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Pjesëmarrësja Katerina tregoi mbi eksperiencat e saj. Ajo theksoi se ka punuar me të moshuarit dhe ka ndjerë se ata janë bërë pjesë e jetës së saj, sikur të ishin familjarë.

Ditët në vijim u fol për kujdesin për të moshuarit dhe për fëmijët. Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studim “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike dhe rekomandime”

Gjatë vitit 2018-2019 NCCS realizoi një sondazh në bashkitë Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Gjirokastër, me 502 familje në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike ose u është refuzuar ndihma, me qëllim për të monitoruar dhe analizuar realizimin e reformës së ndihmës ekonomike të vitit 2016. Reforma e ndihmës ekonomike ka thjeshtuar ndjeshëm procedurat dhe dokumentacionin e kërkuar për marrjen e ndihmës ekonomike. Të dhënat e dixhitalizuara kanë mundësuar një kontroll më të mirë të gjithë proçesit dhe të abuzimeve të mundshme me të. Ndër problemet e identifikuara me skemën nga sondazhi dhe analizimi i legjislacionit janë: mungesa e një vlere zyrtare të minimumit jetik; mos-indeksimi i masës së ndihmës ekonomike me indeksin e çmimeve të konsumit; pakësimi i fondit të ndihmës ekonomike ndër vite; mos-matja e nivelit të varfërisë pas vitit 2012, mos-plotësimi në çdo rast i formularëve të aplikimit, mos-funksionimi në praktikë i sistemit të ankimimit, mungesa e transparencës mbi autoritetin përgjegjës për përcaktimin e algoritmit të formulës së pikëzimit, dhe të vetë formulës së pikëzimit etj.

Gjeni bashkangjitur studimin e QKShK-së të realizuar me të dhënat e sondazhit dhe bazuar mbi analizën e legjislacionit. Ky studim rekomandon disa masa të cilat mund të përmirësojnë aksesin e familjeve në nevojë ndaj mundësive të punësimit dhe të pakësojnë nevojën e tyre për ndihmë ekonomike. Disa nga masat e propozuara: Programi i ndihmës ekonomike të parashikojë mundësinë që ndihma ekonomike të jepet në një shumë të vetme, për të mbështetur zhvendosjen e familjeve drejt vendeve të punës;   të rishikohet legjislacioni për punësimin e të rinjve 16-18 vjeç për të specifikuar shprehimisht industrinë turistike, industrinë e shërbimeve ushqimore si një sektor ku të rinjtë e kësaj moshe mund të punësohen me të njëjtat kushte si të rriturit; të harmonizohen axhendat e vitit shkollor të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik, ku fillimi dhe mbarimi i shkollës të jetë i përafruar me fillimin dhe mbarimin e sezonit turistik për të mundësuar punësimin e të rinjve; të mundësohet mbajtja e fëmijëve në klasa pas-shkollore për prindërit që punojnë etj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment