Realizohet kursi i trajnimit 25-29 mars 2019

10 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë ishin rekomanduar nga bashkia si nëna me ndihmë ekonomike.

Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.

Dita e katërt e trajnimit u përqëndrua tek ruajtja e fëmijës nga rreziqet, tek edukimi i fëmijës. U theksua se fëmija nuk qëllohet, nuk fyhet, trajtohet barabartë me fëmijët e tjerë etj. Në ditën e pestë gratë u përgatitën mbi intervistën e punës, shkrimin e CV-së. U diskutuan disa nga gabimet e zakonshme që bëhen gjatë intervistës si psh. të folurit me tepri duke humbur vëmendjen ndaj intervistuesit, përqëndrimi tek rroga etj.  Gratë përmendën se për to patjetër që pagesa ka rëndësi, por më shumë rëndësi ka që të gjejnë punë.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 mars 2019

12 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë vinin nga klubi i nënave me fëmijë autikë, të cilat ishin shumë të interesuara të merrnin pjesë në trajnim sidomos për të rritur aftësitë e tyre për kujdesin për fëmijët, për të moshuarit në familje si dhe për shtëpinë. Gjatë ditëve të para të trajnimit u trajtuan temat e kujdesit për shtëpinë. Ditën e tretë dhe të katërt të trajnimit u trajtua tema e kujdesit për fëmijët. Doktoresha informoi pjesëmarrëset mbi fazat e zhvillimit të fëmijës, ushqyerjen e fëmijës etj. U diskutua mbi fëmijët tekanjozë në të ngrënë dhe si mund ti ndihmojmë për të shtuar shumëllojshmërinë e ushqimeve që hanë. Pjesëmarrësja Englantina D. theksoi se ajo i ka kushtuar vëmendje shumë të madhe ushqyerjes së fëmijës së vet autik dhe mendon se kjo ka bërë që fëmija, tashmë në moshën 19 vjeç, të rehabilitohet në shkallë të madhe.

Dita e pestë trajtoi temën e tregut të punës, të përgatitjes së CV-së dhe për intervistën. U theksua rëndësia e përditësimit të informacionit, sidomos të numrit të telefonit, të adresës.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim informues mbi dhunën në familje me gratë në Velipojë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në muajin mars u mbajt një takim informues me gratë banore në njësinë administrative Velipojë. Gratë u informuan mbi mekanizmat e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje. Gratë sugjeruan që është e mira që të jetë një police në zonë ku gratë te shpreheshin më lirshëm. Sipas tyre nje grua e dhunuar ka frikë të dononcojë pasi nuk ndjehet e sigurtë, sepse dhunuesi nëse nuk dënohet dhe del nga burgu mund edhe ta vrasë. Pra frika e një ridhunimi apo edhe kërcënimi për jetën ekziston.

Njëra nga gratë e pranishme në takim tregoi për rastin e saj. Ajo kishte 14 vjet që ishte divorcuar si pasojë e dhunës në familje. Bashkëshorti i saj ka dalë nga burgu dhe ajo ndjehet gjithmonë e kërcënuar, pasi ai e dhunon psikologjikisht. Ajo e denoncon në polici por prap ai pas disa ditësh fillon avazin, pin dhe i gjuan shtëpinë me gurë.

Pothuajse të gjitha zonjat ishin të mendimit që gratë nuk mund të jetojnë në një shtëpi me dhunuesin.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 25 shkurt-1 mars 2019

Në trajnim morën pjesë 13 gra, nga mosha 24 vjeç më e reja deri në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Kishte mes tyre me eksperiencë në shërbime në familje por edhe pa asnjë eksperiencë pune.

Trajnimi zgjati 5 ditë gjatë të cilave gratë u trajnuan nëpërmjet prezantimeve power-point, demonstrimeve me paisje, diskutimeve në grup, shembujve praktikë etj. se si të punojnë si bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar. Ditën e pestë gratë u trajnuan se si të përgatisin një CV, si zhvillohen intervistat e punës dhe çfarë të presin në këto intervista. U sollën shembuj konkretë nga punësimi I grave kur intervistat pëfunduan të pasuksesshme për gruan për shkak të komunikimit të gabuar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 shkurt 2019

14 gra morën pjesë në këtë trajnim, ku pjesëmarrësja më e re ishte 21 vjeç.

Gratë u trajnuan për punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, bebisiter. U diskutuan gjatë trajnimit temat e ushqyerjes, të higjenës, të edukimit etj. Pjesëmarrësja Bukuroshe, infermiere me shumë vite eksperiencë pune, mbështeti trajnimin me eksperiencat e veta, duke komentuar mbi përdorimin e kateterit, mbi ushqyerjen e të moshuarve etj.

U sollën shembuj të ndryshëm disiplinimi dhe cilët prej tyre janë shembuj negativë, cilët shembuj pozitivë.

Ditën e pestë gratë kryen një test inteligjente, u trajnuan mbi faktin se si të përgatisin një CV, si të përgatiten për intervistën. Në fund të trajnimit u shpërndanë çertifikatat e trajnimit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 21-25 janar 2018

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.  Gratë ndanë mes tyre përvojat e veçanta, psh. Znj. Tatjana Hyseni këshilloi që në asnjë mënyrë mos të përzihet e acidi me klorin sepse emetohen grazra mbytës.

Dita e dytë u fokusua tek kujdesi për të moshuarit. U praktikua në sallë matja e tensionit. U prezantua një video mbi larjen e të moshuarit të paralizuar, si dhe u trajtua tema e ushqyerjes së të moshuarve. Dita e pestë kishte temë kryesore tregun e punës, si të përgatisim një CV, si të bëjmë intervistën e punës etj. Këtë ditë gratë u informuan mbi disa kërkesa për punësim për të cilat mund të kishin interes. Mundësitë konkrete për punësim e shtojnë edhe më shumë interesimin e grave për të marrë pjesë në trajnim si dhe për tua rekomanduar atë grave të tjera.

Aktiviteti i mundësua nga Programi ReLoad,  i financuar nga BE.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi 21-25 janar 2019

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura.

Gratë ndanë mes tyre përvojat e veçanta, psh. Tatjana këshilloi që në asnjë mënyrë mos të përzihet e acidi me klorin sepse emetohen grazra mbytës.

Dita e tretë trajtoi temën e kujdesit për fëmijët. Mjekja me përvojë Ëngjëllushe Paja, informoi gratë mbi hapat e zhvillimit të fëmijës, ushqyerjen e fëmijës etj. Mjekja theksoi se shpesh fëmijët nuk pranojnë të ushqehen me ushqime të reja, të panjohura për ta. Për ti nxitur ua zbukurojmë pjatat duke u dhënë ushqimeve forma të bukura kafshësh, fytyrash etj.

Në përfundim të trajnimit grat u pajisën me certifikata trajnimi. Bashkangjitur janë fotografi nga aktiviteti, axhenda e trajnimit, listëprezenca.

Posted in Uncategorized | Leave a comment