Organizohet takimi informues mbi barazinë gjinore, Tiranë, mars 2020

Takimi i radhës për barazionë gjinore u organizua në një kohë kur vendi është tronditur nga 2 vrasje në familje, njëra në Durrës dhe tjetra në Mirditë. Në takim u informuan pjesëmarrëset mbi masat e ndryshme të mbrojtjes ndaj dhunës gjinore si gjobat për diskriminim, urdhri paraprak I mbrojtjes, urdhri I menjëhershëm I mbrojtjes, urdhri I mbrojtjes; dënimi për veprën penale të dhunës në familje etj. Pjesëmarrësit u informuan dhe për ndihmën ekonomike që shteti ofron ndaj viktimave të dhunës në familje si ndihma prej 3000 lek/muaj, pikët shtesë për bonus qeraje, për marrje të banesës sociale etj.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit per kujdestare, punëtore shtëpie; muaji shkurt

U zhvillua në datat 24-28 shkurt 2020, kursi I trajnimit për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie. 9 gra morën pjesë rregullisht në këtë trajnim. Gruaja më e re, 30 vjeç, kurse më e moshuara 58 vjeç.

Kursi zgjati 5 ditë. Ditën e parë pjesëmarrëset u prezantuan veten, kërkesat e tyre për punë, arsimin dhe eksperiencën. Eksperienca e grave në fushën e trajnimit ishte e rëndësishme edhe për pjesëmarrëset e tjera të cilat gjatë diskutimeve përfituan njohuri të reja. Gratë u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së.

Ditët në vijim u trajtua tema e kujdesit ndaj të moshuarve, kujdesit të fëmijëve dhe tregut të punës.  Gratë theksuan si problematikë mungesën e korrektesës në përcaktimin e orarit nga familja, ku orari real është më i gjatë se ai I rënë dakort.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për bebisiter, punëtore shtëpie; muaji janar

Në muajin janar u organizua kursi i radhës për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, në qytetin e Durrësit. Ky kurs i zhvillua në rrethana të veçanta, kur Durrësi ende ndjen pasojat e tërmetit dhe shumë familje janë të stresuara për të ardhmen e tyre ekonomike. Kjo e bën edhe më të rëndësishme cështjen e punësimit. 11 gra morën pjesë rregullisht në këtë trajnim.

Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi eksperiencën, arsimin, kërkesat e saj në lidhje me punësimin. Secila ditë iu kushtua temave të ndryshme: kujdesit për shtëpinë, kujdesit për të moshuar, pastrimit të shtëpisë, përgatitjes për tregun e punës.

Pati komente pozitive nga gratë sidomos për videot instruktive mbi kujdesin ndaj të moshuarve, mbi teknikat e reja që ato mësuan për tu kujdesur për ta.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi. Kursi mbështetet financiarisht nga Ambasada Hollandeze në kuadër të projektit “Forcimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i zbatuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet takim mbi barazinë gjinore në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi” takimi për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Ishin pjesëmarrës 9 burra dhe 5 gra. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan se jetojnë në varfëri dhe ndihma ekonomike është minimale. Mungesa e të ardhurave sjell konflikte në familje.

Trajnuesja argumentoi se kultura ka një rol shumë të rëndësishëm, edhe më të madh se gjendja ekonomike. Një ndër pjesëmarrësit u ankua se është me ndihmë ekonomike sepse nuk gjen punë. Kur iu argumentua se mund të punojë në rrobaqepësi, deklaroi prerë se “Kjo është punë për gra”. Të gjithë pjesëmarrësit u informuan se ndarja “Punë për gra, punë për burra”, në këtë rast është një paragjykim, që nuk ka bazë në realitet, sepse si burrat si gratë mund ta kryejnë punën e rrobaqepësit. Mentaliteti pengon që burrat të punojnë në punë të konsideruara si grash si psh. në rrobaqepësi.

Komentues të tjerë komentuan se barazia gjinore është hedhur si koncept që në kohën e komunizmit, pra njihet dhe nga brezi I vjetër.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Në ndihmë të fëmijëve me aftësi ndryshe në Austri

Nga Eglantina Shano

Jam një ndër vullnetaret që NCCS ka dërguar në Austri për të ndihmuar fëmijët me aftësi ndryshe. Gjatë vitit 2018-2019 punova pranë organizatës Caritas në një qendër për fëmijët me aftësi ndryshe. Pasi mbarova degën e psikologjisë, nuk mu dha mundësia të punoja në profesionin tim, dhe mendova se puna si vullnetare me këta fëmijë do të ndihmonte fëmijët, por dhe do të hidhte bazat e zhvillimit tim profesional. Puna me fëmijët ka qenë e vështirë, por ishte dhe një sfidë e cila më mësoi shumë. Prej fëmijëve mora shumë dashuri pa kushte. Gjithë lodhjen e ditës e harroja nën shoqërinë e ngrohtë të tyre. Tani jam më e duruar, i kuptoj më mirë fëmijët, si dhe kam zbuluar mënyra të reja për ti ingranuar fëmijët me aftësi ndryshe në shoqëri. Kuptova se duhet të jemi mirënjohës që kemi shëndetin. Shumë njerëz kanë dëshirën më të madhe në botë të kenë shëndetin, kurse ne megjithëse e kemi, nuk jemi të kënaqur.

Pas kthimit në Shqipëri synoj të vazhdoj të punoj me këtë grup.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim nga NCCS mbi barazinë gjinore në qendrën Gonxhe Bojaxhi

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”,  një takim në komunitet për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan me pasion për temën. Pati kritika nga disa prej tyre se ndihma për viktimat e dhunës duhet të jetë më e madhe. Një ndër pjesëmarrësit burrë u ankua se varfëria është shpesh shkak i dhunës, se ndihma ekonomike është shumë e vogël dhe punë nuk ka. Trajnerja e informoi se vende pune ne fakt ka shume si psh në rrobaqepësi por për shkak të steretopiave gjinorë burrat refuzojnë të punojnë në vende pune të ashtëquajtura grash. Një nga pjesëmarrësit vërejti se media transmeton shumë akte dhune dhe kjo ndikon negativisht në frymën paqësore të komunitetit.

Takimi u organizua nga NCCS, me mbështetjen e qendrës “Gonxhe Bojaxhi”, në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjen sociale”, financuar nga Ambasada Hollandeze.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teaching the food pyramid

By volunteer Alexia de Theux, dietitian

During my volunteering mission as a dietitian, I had the opportunity to work with different centers and schools.

I go to the center “Femijet e Botes ne Shqiperi”, which welcomes ten children after school, and to the center “Fondacioni Ndihmoni Jeten” in Prush, which takes care of young adults with disabilities mental, including a particular group that learns to become as independent as possible. With these two groups I had the opportunity to create links and set up workshops based on nutritional education.

With these two groups, I had the opportunity to work on the “food pyramid”. It’s a large triangle (hence the name of the pyramid) divided into 6 stages and in which we place all the foods according to their importance within a balanced diet. The base of the pyramid is  the largest box, it has the most important foods, and the top of the pyramid is the smallest box, these are the foods that we do not necessarily need to be healthy.

Each week we talked about a specific food family. Once the food family has been well described, we then place the images of the different foods of this food family in the right level of the pyramid.

So, week after week, they learned the names of the different food families, what foods make up these food families and finally their importance in the balanced diet.

I think that the two groups who had the opportunity to carry out these workshops greatly appreciated the fact of assimilating new knowledge while being active in this learning via the manipulation of fake foods, sticking in the pyramid etc.

Having participated in this workshop over time allowed them to integrate the notions of a healthy and balanced diet step by step, so that in the end all these new concepts become natural and known things. So I think and I hope I have given them a little bit of my knowledge while having fun !

Posted in Uncategorized | Leave a comment