Realizohet kursi i trajnimit 25 shkurt-1 mars 2019

Në trajnim morën pjesë 13 gra, nga mosha 24 vjeç më e reja deri në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Kishte mes tyre me eksperiencë në shërbime në familje por edhe pa asnjë eksperiencë pune.

Trajnimi zgjati 5 ditë gjatë të cilave gratë u trajnuan nëpërmjet prezantimeve power-point, demonstrimeve me paisje, diskutimeve në grup, shembujve praktikë etj. se si të punojnë si bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar. Ditën e pestë gratë u trajnuan se si të përgatisin një CV, si zhvillohen intervistat e punës dhe çfarë të presin në këto intervista. U sollën shembuj konkretë nga punësimi I grave kur intervistat pëfunduan të pasuksesshme për gruan për shkak të komunikimit të gabuar.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 shkurt 2019

14 gra morën pjesë në këtë trajnim, ku pjesëmarrësja më e re ishte 21 vjeç.

Gratë u trajnuan për punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, bebisiter. U diskutuan gjatë trajnimit temat e ushqyerjes, të higjenës, të edukimit etj. Pjesëmarrësja Bukuroshe, infermiere me shumë vite eksperiencë pune, mbështeti trajnimin me eksperiencat e veta, duke komentuar mbi përdorimin e kateterit, mbi ushqyerjen e të moshuarve etj.

U sollën shembuj të ndryshëm disiplinimi dhe cilët prej tyre janë shembuj negativë, cilët shembuj pozitivë.

Ditën e pestë gratë kryen një test inteligjente, u trajnuan mbi faktin se si të përgatisin një CV, si të përgatiten për intervistën. Në fund të trajnimit u shpërndanë çertifikatat e trajnimit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 21-25 janar 2018

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.  Gratë ndanë mes tyre përvojat e veçanta, psh. Znj. Tatjana Hyseni këshilloi që në asnjë mënyrë mos të përzihet e acidi me klorin sepse emetohen grazra mbytës.

Dita e dytë u fokusua tek kujdesi për të moshuarit. U praktikua në sallë matja e tensionit. U prezantua një video mbi larjen e të moshuarit të paralizuar, si dhe u trajtua tema e ushqyerjes së të moshuarve. Dita e pestë kishte temë kryesore tregun e punës, si të përgatisim një CV, si të bëjmë intervistën e punës etj. Këtë ditë gratë u informuan mbi disa kërkesa për punësim për të cilat mund të kishin interes. Mundësitë konkrete për punësim e shtojnë edhe më shumë interesimin e grave për të marrë pjesë në trajnim si dhe për tua rekomanduar atë grave të tjera.

Aktiviteti i mundësua nga Programi ReLoad,  i financuar nga BE.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi 21-25 janar 2019

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura.

Gratë ndanë mes tyre përvojat e veçanta, psh. Tatjana këshilloi që në asnjë mënyrë mos të përzihet e acidi me klorin sepse emetohen grazra mbytës.

Dita e tretë trajtoi temën e kujdesit për fëmijët. Mjekja me përvojë Ëngjëllushe Paja, informoi gratë mbi hapat e zhvillimit të fëmijës, ushqyerjen e fëmijës etj. Mjekja theksoi se shpesh fëmijët nuk pranojnë të ushqehen me ushqime të reja, të panjohura për ta. Për ti nxitur ua zbukurojmë pjatat duke u dhënë ushqimeve forma të bukura kafshësh, fytyrash etj.

Në përfundim të trajnimit grat u pajisën me certifikata trajnimi. Bashkangjitur janë fotografi nga aktiviteti, axhenda e trajnimit, listëprezenca.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi i grave 7-11 janar 2019

6 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura.

Për shkak të festave të fundvitit pjesëmarrja në trajnim ishte më e pakët se herët e tjera, por dhe intensiteti i komunikimit me pjesëmarrëset ishte më i madh.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për shërbime në familje, në datat 17-21 dhjetor

6 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, si qendra e Tiranës, Bathores, Bregut të Lumit etj. dhe ishin të moshave nga 29 vjec pjesëmarrësja më e re, në 59 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u bazua mbi modulet e përgatitura dhe u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me diskutime në grup etj.

Temat e trajnimit përfshinin kujdesin për shtëpinë, për të moshuarit, për fëmijët. U shkëmbyen eksperienca të edukimit të fëmijëve. Pjesëmarrësja, Alketa Spahillari, e cila është edukatore me shumë vite eksperiencë pune, tregoi eksperiencën e saj të mësimit të oturakut fëmijëve. Ajo theksoi se duhet të ketë bashkëpunim mes bebisiterit dhe prindit për vendosjen e të njëjtave rregulla tek fëmija që mësimi I oturakut të jetë sa më I shpejtë.

Dita e katërt trajtoi temë e ruajtjes së fëmijës nga rreziqet. U fol për të gjitha llojet e rreziqeve, përfshirë rrezikun nga automjetet. U treguan video që tregonin situata rreziku për fëmijët.

Dita e pestë u fokusua tek etika e punës, tregu i punës, si të përgatisim një CV, si dhe si të bëjmë një intervistë pune. U instruktuan gratë mbi llojet më të zakonshme të pyetjeve që bëhen në intervista pune si dhe mbi gabimet më të shpeshta që bëhen në përgatitjen e CV-ve.

Në përfundim të trajnimit grat u pajisën me certifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursi i trajnimeve 3 dhjetor-7 dhjetor

 

 

 

 

NCCS po vazhdon trajnimet për bebisiter, kujdestare për të moshuar dhe për punëtore shtëpie në datat 3 dhjetor deri më 7 dhjetor. Në ditën e parë të trajnimit pjesëmarrëset u prezantuan me njëra-tjetrën, me trajneret dhe me projektin, objektivin e trajnimit. Pjesëmarrja në këtë trajnim u sigurua me mbështetjen e minibashkisë nr. 9, e cila mundësoi kontaktin e NCCS-së me gra me ndihmë ekonomike. Kishte pjesëmarrëse në takim që ishin nëna katërnjakësh, trinjakësh, të cilat pas shumë vitesh të lodhshme në rritjen e fëmijëve, tashmë kërkojnë të punojnë për të mbështetur familjen edhe financiarisht.

Në ditën e parë të trajnimit u fol për kujdesin për shtëpinë, për etikën e punës. U dha informacion I hollësishëm për përdorimin e pajisjeve elektroshtëpiake, të detergjentëve. U theksua se punët realizohen sipas udhëzimeve të zonjës së shtëpisë.

Në ditën e dytë të trajnimit u trajtua çështja e kujdesit për të moshuar, përfshirë higjenën, ushqyerjen. Këtë ditë u mundësua dhe takimi me një familje për të punësuar gratë pjesëmarrëse në trajnim në një familje si kujdestare për të moshuar. Rastet konkrete të punësimit e bëjnë dhe më të prekshme për gratë perspektivën e punësimit dhe shtojnë interesimin e tyre për pjesëmarrje në trajnim.

Ditën e tretë u diskutua tema e kujdesit për fëmijët. Trajnerja informoi pjesëmarrëset ndër të tjera mbi zhvillimin e fëmijës, stadet që duhet të kalojë dhe cfarë duhet bërë kur fëmija ka prapambetje në zhvillim.

Trajnimi do të vazhdojë ditën e katërt me temën e edukimit, disiplinimit të fëmijës, të ruajtjes nga rreziqet dhe ditën e pestë me temën e tregut të punës, përgatitjes së CV-së, bërjes së intervistës së punës.

Posted in Uncategorized | Leave a comment