Takim informues-ndërgjegjësues për barazinë gjinore, qershor, Durrës

Ky takim pati 16 pjesëmarrës (3 meshkuj dhe 13 femra). Takimi kishte qëllim informim-ndërgjgjësimin e pjesëmarrësve mbi barazinë gjinore, mbrojtjen që ofron ligji për të arritur në barazinë gjinore. Gratë u informuan mbi urdhërin e mbrojtjes, ndihmën ekonomike për viktimat e dhunës në familje, bonusin e qirasë dhe pikët shtesë që gratë e dhunuara përfitojnë kur aplikojnë për banesë sociale.

Pjesëmarrësja Bukurie përmendi një rast dhune që kishte pasur në kolektivin e vet të punës, ku gruaja e dhunuar megjithëse ishte me urdhër mbrojtjeje u vra nga bashkëshorti. Dhunuesi ditën tjetër vrau veten. Familja kishte pasur konflikt prej kohësh. Dhunuesi vuante nga një sëmundje mendore dhe viktima ishte larguar nga shtëpia. Viktima për një moment u takua me dhunuesin, moment I cili rezultoi fatal për të.

Gratë u sqaruan se çdo vit lëshohen me mijëra urdhra mbrojtjeje, të cilët janë të suksesshëm, dhe rastet kur urdhri I mbrojtjes dështon madje dhe e rëndon situatën janë shumë të rralla. Dështimi I urdhrit të mbrojtjes ndodh kryesisht në rastet kur dhunuesi vuan nga një sëmundje e rëndë mendore. Në këto raste viktima ndihmohet më mirë duke e larguar plotësisht dhe përfundimisht nga ambjenti ku jeton dhunuesi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi për kujdestare për fëmijë, të moshuar etj., qershor-Durrës

Trajnimi i radhës u organizua në Durrës. 10 gra morën pjesë në këtë trajnim. Ai u zhvillua në ambjente të hapura dhe duke respektuar distancën për shkak të epidemisë covid-19.

Ditën e parë të kursit gratë u prezantuan kush janë, çfarë pritshmërish kanë për kursin, çfarë experience, arsimi kanë. Fokus I fortë gjatë ditës së parë ishte etika e shërbimit në familje. U theksua rëndësia e të qenit korrekt në ushtrimin e punës sipas udhëzimeve, në ruajtjen e privatësisë së informacionit të mësuar gjatë punës, në sjelljen e moralshme etj. Pas etikës u fol për kryerjen e punëve të shtëpisë, përfshirë informacion për përdorimin e pajisjeve elektroshtëpiake, të detergjentëve. Gratë shkëmbyen eksperiencat e tyre dhe vështirësitë që hasin në pastrimin e shtëpisë, si psh. heqjen e njollave të çumçakizit, larjen e tendave, pastrimin e tapeteve etj.

Ditën e dytë u trajtua tema e kujdesit për të moshuar. Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për fëmijën dhe të punësimit.  Të gjitha pjesëmarrëset ishin aktive gjatë trajnimit dhe në fund shprehën kënaqësinë për cilësinë e tij.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për kujdestare, muaji qershor-Tiranë

Ky trajnim 5-ditor ishte i pari pas përfundimit të situatës së jashtëzakonshme të epidemisë. Pjesëmarrëset në trajnim ishin nga mosha 24 vjeç (Irisi), deri në 68 vjeç (Zhesmina). Ditën e parë të trajnimit u fol për etikën e shërbimeve në familje, si psh. korrektësia në orar, në kryerjen e shërbimit sipas kërkesave të familjes, në veshje etj. Ndershmëria është kriteri kryesor i punësimit për punëtoret e shtëpisë dhe arësyeja kryesore përse për shërbimet në familje kërkohet ndërmjetësimi i një personi të besuar.

Në vijim u fol për kujdesin për shtëpinë, kujdesin për të moshuarit, fëmijët e vegjël. Dita e fundit iu kushtua tregut të punës, intervistës së punës, përgatitjes së CV-së.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Reflections on the Coronavirus situation in Albania by our EU Aid volunteer

Arantxa Ferrer de la Cruz

I don’t even know how long we’ve been quarantined already. Although we could see it coming, it seems to have taken us all by surprise. Who would ever have imagined that almost overnight, our lives would be limited to the four walls of our house, having to ask for permission to go out and trust what we are told about the outside world through social networks and television?

A few months ago we all had plans for the near future. Spring was just around the corner and, with it, good weather to enjoy the wonders of this mountainous country. From the beaches to the lakes, to go on a picnic with our friends, trying to get out of this noisy city full of cars from time to time. But, in the blink of an eye we realized that Albania was not immune to the disease that is spreading worldwide. Despite the newspaper articles and the people on the street who trusted the strength of the Albanians and the invisible shield of the border to keep the virus from reaching the land of the eagles. The virus also arrived here and steps had to be taken to stop its spread. These measures have become more and more stringent.

At first, it all seemed like a science fiction movie. The distribution of hoaxes, fake news and disinformation is on the rise and anyone can have a say in this pandemic. Everyone has become an expert from their living room and we have to be very careful about what comes to us from the small screens with which we live.

I have to say that I took this very lightly too at the beginning; I thought it was just like a common flu and everybody was overreacting. Every year we are witnessing the inability of certain health systems to deal with these kinds of infections (influenza) so, as expected, we were not in the best conditions to cope with a pandemic like that. The austerity policies with its cutbacks in public health in recent years and the poor preparation of States for such an emergency reveal gaps both in health care and in the social and economic sphere. But this outbreak is not like others. Suddenly, the entire world was concerned and people started to do their best to face this emergency.

So, in a moment, the city stopped being noisy. No cars were allowed to circulate without a special permission. Bars and restaurants closed and, little by little, almost every business was in lockdown.

They tell us to stay home, but there are many who don’t even have a place to quarantine. Especially here, where we have had two major earthquakes the previous year and not everyone who has been left homeless has received state aid for a new home. In addition, people have had to close businesses and wait until a new order to return to their economic activity. For us volunteers, it is easy to comply with this measure. But I don’t want to imagine those who have to keep paying the rent, those who depend entirely on their business to bring food into their homes, or, as we can see a lot in the streets of Tirana, those who have to go out and try to get some coins for that same day .

Those days we have seen the Roma community protests in cities like Vlora, Korça and Elbasan because they do not have the means to carry out proper hygiene (lack of running water and soap, poor isolation facilities). In addition to being exposed to the elements in terms of their social and economic situation. Similarly, asylum seekers are held in detention centers without sufficient space for isolation and without solutions for their current situation.

In Tirana, the centers where we work have been closed – we cannot take in any patients. But in some of these centers, in addition to physiotherapy, speech therapy, and psychology, they also serve as daily centers for those who do not have a home to go to. Meals are still being served but conditions have changed a lot and I don’t have information about the centers where these people used to sleep before the epidemic.

Even so, we can say that this virus comes with a positive side. Not the virus itself – of course – but the situation it brings. The fact that there are (almost) no cars on the streets – goodbye to the noise! We can spend more time with the family (for the lucky ones who are close to their loved ones). Thousands of flights have been canceled and environmental pollution has decreased (it is only a halt; do not forget that it is only temporary). Video calls have become the daily bread for many of us and we talk again with all those people for whom “we did not have time”. We can study more and spend time on ourselves…

I hope society will change after all this situation. We cannot close our eyes to the inequalities that we see every day and that, at this moment, are accentuated. We can’t leave behind those who were always down, that now remain the most forgotten: people who lead lonely lives, for one reason or another, will feel even more lonely right now. Also those who have to live with their abusers or mentally ill who do not understand what is happening in this distorted reality.

And, for sure, I won’t forget what is happening in Spain or in Italy … the overflow in the hospitals, the helplessness of all those who are at the front line, doing everything they can to stop this and return us all to our previous lives. There are still thousands of people trying to help the community to leave all this behind for us to be able to spend time physically with our friends again. We have seen solidarity across borders: Albania helping Italy with 30 doctors, China sending materials, Germany taking care of patients from France, Cuba offering its health care brigades

We have to be patient and wait a little more to come back to our normal life. We still don’t know when, but it will.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet takimi informues mbi barazinë gjinore, Tiranë, mars 2020

Takimi i radhës për barazionë gjinore u organizua në një kohë kur vendi është tronditur nga 2 vrasje në familje, njëra në Durrës dhe tjetra në Mirditë. Në takim u informuan pjesëmarrëset mbi masat e ndryshme të mbrojtjes ndaj dhunës gjinore si gjobat për diskriminim, urdhri paraprak I mbrojtjes, urdhri I menjëhershëm I mbrojtjes, urdhri I mbrojtjes; dënimi për veprën penale të dhunës në familje etj. Pjesëmarrësit u informuan dhe për ndihmën ekonomike që shteti ofron ndaj viktimave të dhunës në familje si ndihma prej 3000 lek/muaj, pikët shtesë për bonus qeraje, për marrje të banesës sociale etj.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit per kujdestare, punëtore shtëpie; muaji shkurt

U zhvillua në datat 24-28 shkurt 2020, kursi I trajnimit për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie. 9 gra morën pjesë rregullisht në këtë trajnim. Gruaja më e re, 30 vjeç, kurse më e moshuara 58 vjeç.

Kursi zgjati 5 ditë. Ditën e parë pjesëmarrëset u prezantuan veten, kërkesat e tyre për punë, arsimin dhe eksperiencën. Eksperienca e grave në fushën e trajnimit ishte e rëndësishme edhe për pjesëmarrëset e tjera të cilat gjatë diskutimeve përfituan njohuri të reja. Gratë u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së.

Ditët në vijim u trajtua tema e kujdesit ndaj të moshuarve, kujdesit të fëmijëve dhe tregut të punës.  Gratë theksuan si problematikë mungesën e korrektesës në përcaktimin e orarit nga familja, ku orari real është më i gjatë se ai I rënë dakort.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

An EU Aid volunteer’s thoughts on the state of nutrition of Albanian children

By Kulli Joakit

My deployment started at the end of January in Tirana, the capital of Albania. As a food and nutrition professional I was very happy to get the deployment to this Mediterranean country!

The Mediterranean has been a rich melting pot of cultures, ingredients, flavors, and tastes since man first began to sail along its ancient shores. The fusion of tastes and health benefits of available raw materials have made the diets of this region one of the most enduring diets on earth. The Mediterranean diet, rich in foods like fruits, vegetables, beans, fish, and olive oil, is often considered the gold standard in healthy and environmentally sustainable eating. But according to a report from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, it is on the decline in the very region where it originated.

The Mediterranean region is passing through a „nutritional transition“, in which problems of undernutrition coexist with overweight, obesity, and food-related chronic diseases. Population growth, urbanization, and a rise in wealth and living standards have contributed to the “Westernization of food consumption patterns” in the region, including a switch to more high fat animal products and processed foods.

Sadly, regarding child health, Albania faces the double burden of malnutrition. The double burden of malnutrition is characterized by the coexistence of undernutrition along with overweight and obesity. While undernutrition is affecting remote rural areas, the prevalence of overweight and obesity is high among children and adults in the capital Tirana. Major improvements in health care and efforts in nutrition education are needed to reduce the prevalence of undernutrition, while preventing the transition to obesity and chronic diseases.

 

 

 

 

 

 

 

 

In a small village near Tirana – across the street from the school  – wide selection of snacks available…

It seems that the diet badly lacks fruit and vegetables and has too much sweet food and also lot of energy-dense but not nutritious snacks are consumed. A critical objective is to educate on the need to cut back on the amount of sugar and salt what is used in local diet and to increase consumption of fruits and vegetables. It seems there is little public education on these needs.

My main activities so far have been consulting children and parents in daycare centres and centres for people with special needs on healthy eating. Children and adolescents need a good diet in order to grow, develop, be protected from disease and have the energy to study, learn and be physically active. An unhealthy diet is one of the most important risk factors for chronic diseases.

Teaching children about nutrition and helping them learn how to make healthy nutrition choices is a great way to prevent childhood obesity and help children stay healthy as they grow up.

Make half of your plate fruits and vegetables! Consume 5 servings of fruits and vegetables each day! These are main messages. What could be the fun ways you can teach the children to eat more fruit and vegetables? Some samples are here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për bebisiter, punëtore shtëpie; muaji janar

Në muajin janar u organizua kursi i radhës për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, në qytetin e Durrësit. Ky kurs i zhvillua në rrethana të veçanta, kur Durrësi ende ndjen pasojat e tërmetit dhe shumë familje janë të stresuara për të ardhmen e tyre ekonomike. Kjo e bën edhe më të rëndësishme cështjen e punësimit. 11 gra morën pjesë rregullisht në këtë trajnim.

Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi eksperiencën, arsimin, kërkesat e saj në lidhje me punësimin. Secila ditë iu kushtua temave të ndryshme: kujdesit për shtëpinë, kujdesit për të moshuar, pastrimit të shtëpisë, përgatitjes për tregun e punës.

Pati komente pozitive nga gratë sidomos për videot instruktive mbi kujdesin ndaj të moshuarve, mbi teknikat e reja që ato mësuan për tu kujdesur për ta.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi. Kursi mbështetet financiarisht nga Ambasada Hollandeze në kuadër të projektit “Forcimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i zbatuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet takim mbi barazinë gjinore në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi” takimi për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Ishin pjesëmarrës 9 burra dhe 5 gra. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan se jetojnë në varfëri dhe ndihma ekonomike është minimale. Mungesa e të ardhurave sjell konflikte në familje.

Trajnuesja argumentoi se kultura ka një rol shumë të rëndësishëm, edhe më të madh se gjendja ekonomike. Një ndër pjesëmarrësit u ankua se është me ndihmë ekonomike sepse nuk gjen punë. Kur iu argumentua se mund të punojë në rrobaqepësi, deklaroi prerë se “Kjo është punë për gra”. Të gjithë pjesëmarrësit u informuan se ndarja “Punë për gra, punë për burra”, në këtë rast është një paragjykim, që nuk ka bazë në realitet, sepse si burrat si gratë mund ta kryejnë punën e rrobaqepësit. Mentaliteti pengon që burrat të punojnë në punë të konsideruara si grash si psh. në rrobaqepësi.

Komentues të tjerë komentuan se barazia gjinore është hedhur si koncept që në kohën e komunizmit, pra njihet dhe nga brezi I vjetër.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Në ndihmë të fëmijëve me aftësi ndryshe në Austri

Nga Eglantina Shano

Jam një ndër vullnetaret që NCCS ka dërguar në Austri për të ndihmuar fëmijët me aftësi ndryshe. Gjatë vitit 2018-2019 punova pranë organizatës Caritas në një qendër për fëmijët me aftësi ndryshe. Pasi mbarova degën e psikologjisë, nuk mu dha mundësia të punoja në profesionin tim, dhe mendova se puna si vullnetare me këta fëmijë do të ndihmonte fëmijët, por dhe do të hidhte bazat e zhvillimit tim profesional. Puna me fëmijët ka qenë e vështirë, por ishte dhe një sfidë e cila më mësoi shumë. Prej fëmijëve mora shumë dashuri pa kushte. Gjithë lodhjen e ditës e harroja nën shoqërinë e ngrohtë të tyre. Tani jam më e duruar, i kuptoj më mirë fëmijët, si dhe kam zbuluar mënyra të reja për ti ingranuar fëmijët me aftësi ndryshe në shoqëri. Kuptova se duhet të jemi mirënjohës që kemi shëndetin. Shumë njerëz kanë dëshirën më të madhe në botë të kenë shëndetin, kurse ne megjithëse e kemi, nuk jemi të kënaqur.

Pas kthimit në Shqipëri synoj të vazhdoj të punoj me këtë grup.

Posted in Uncategorized | Leave a comment