Realizohet kursi për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar 6-10 maj

6 gra ishin prezent në këtë trajnim. Ditën e parë të trajnimit gratë prezantuan veten, arsimin dhe eksperiencën e tyre të punës. U prezantua tema e kujdesit për shtëpinë, si psh. kur bëhet pastrimi gjeneral, si bëhen pastrimet e përditshme etj. Pas prezantimit të trajneres gratë prezantuan eksperiencat e tyre si punëtore shtëpie. Ditën e dytë u trajtua tema e kujdesit për të moshuarit. U transmetua videoja me informacion se si të kujdesemi për një të moshuar të paralizuar, u shtjellua tema e vështirësisë së punës me moshën e tretë. U fol për ushqyerjen e të moshuarve. Pjesëmarrëset mbështetën pohimin se puna me të moshuarit kërkon durim dhe shumë dashuri. Ditët e tjera u trajtua kujdesi për fëmijën dhe tregu i punës.

Ditët në vijim u trajtua tema e kujdesit për fëmijën si dhe e tregut të punës.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vazhdojnë aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”

 

 

 

 

NCCS ka vazhduar me aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Në kuadër të projektit janë intervistuar me qindra familje që marrin ndihmën ekonomike në rrethet e Tiranës, të Durrësit, të Elbasanit dhe Gjirokastrës. Avokatja e NCCS-së, Rita Strakosha, ka këshilluar disa familje që janë refuzuar nga skema e ndihmës ekonomike.

Gjatë aktiviteteve të projektit janë identifikuar disa problematika, të cilat mendohen të analizohen gjatë studimit mbi ndihmën ekonomike:

  • Nuk ka transparencë mbi llogaritjen e formulës së pikëzimit. Familjet nuk e dinë sa pikë kanë marrë ato, sa pikë kanë marrë fituesit e tjerë, dhe nuk mund të apelojnë vendimin e përjashtimit nga ndihma ekonomike nqs. nuk e dinë përse janë përjashtuar.
  • Të përcaktohet me vendim qeverie minimumi jetik, sikurse është përcaktuar paga minimale. Minimumi jetik është llogaritur nga studiuesit të jetë 7000 (https://www.rtsh.al/lajme/totozani-minimumi-jetik-ne-shqiperi-eshte-16-mije-leke-ne-muaj/) lek të reja për person, ndërkohë që ndihma ekonomike është sa 25% e minimumit jetik të ushqyerjes. Dmth ndihma ekonomike për gjithë familjen nuk mjafton për të plotësuar minimumin jetik të ushqyerjes të një personi. Në këto kushte të qenit i punësuar nuk duhet të jetë kriter përjashtues për ndihmën ekonomike.
  • Shumë prindër të rinj nuk kanë mundësi të punojnë sepse duhet të marrin fëmijët nga shkolla dhe ti mbajnë në shtëpi. Për çdo fëmi duhet të rrijë pa punë një familjar. Shkollat duhet të krijojnë mundësinë që fëmijët që kanë prindërit në punë të mbahen në ambjentet e shkollës deri në orën 17 duke vënë në dispozicion një mësues. Për çdo 30 fëmijë mjafton një mësues. Kjo çliron 30 prindër për punësim dhe mundëson daljen e 30 familjeve nga skema e ndihmës ekonomike. Analiza kosto-përfitim tregon se kjo masë është me interes.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi për kujdestare dhe punëtore shtëpie 22-26 prill

Vijuan trajnimet e QKShK-së për kujdestare për të moshuar, fëmi dhe për punëtore shtëpie. Pjesëmarrëset u kontaktuan gjatë vizitave në komunitet, nëpërmjet feisbukut etj. Pjesëmarrëset ishin nga mosha 16 vjeç pjesëmarrësja më e re, deri në 62 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër.

Trajnimi u bazua mbi prezanimet në power point, shkëmbime eksperiencash, videot instruktuese etj.

Ndër të tjera gjatë trajnimit gratë diskutuan mbi eksperiencat e tyre me fëmijë të ndryshëm problematikë në aspekte të ndryshme të të ushqyerjes. Mjekja shpjegoi me shembuj praktikë se si mund të ndihmohet fëmija I dobët që të shtojë në peshë. U diskutua se në kulturën perëndimore, ndryshe nga ajo shqiptare, fëmija nuk ushqehet me detyrim, megjithatë në eksperiencën e një prej pjesëmarrëseve, S., kur fëmija e ka me natyrë nervore mungesën e oreksit mund të jetë e nevojshme ushqimi me imponim.

U diskutua sa rëndësi ka korrektesa në menaxhimin e vlerave monetare të lëna punëtores, në respektimin e privatësisë të familjes, të udhëzimeve të dhëna nga familja etj. Kur gratë punësohen jashtë shtetit, sidomos në Greqi, si punëtore shtëpie, shpesh përballen me stigmën e të qenurit të varfra, shqiptare, dhe nëse në familje apo pallat ka vjedhje mund të akuzohen pa të drejtë.

Në përfundim të trajnimit grate u pajisën me certifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 8 -12 prill

7 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Gratë u regjistruan në kurs pas njoftimit tonë për trajnimet të postuar në median sociale.

Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me diskutime në grup etj.

Gjatë kursit u përçuan njohuri të thelluara në kujdesin për shtëpinë dhe anëtarët e familjes. U diskutua çfarë pritshmërish ka për një punëtore shtëpie, si të qenurit e shkathët, të ndjekurit e këshillave të familjes, mosprekja pa leje e vlerave monetare në shtëpi etj.

Në përfundim të trajnimit grate u pajisën me certifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 25-29 mars 2019

10 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë ishin rekomanduar nga bashkia si nëna me ndihmë ekonomike.

Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.

Dita e katërt e trajnimit u përqëndrua tek ruajtja e fëmijës nga rreziqet, tek edukimi i fëmijës. U theksua se fëmija nuk qëllohet, nuk fyhet, trajtohet barabartë me fëmijët e tjerë etj. Në ditën e pestë gratë u përgatitën mbi intervistën e punës, shkrimin e CV-së. U diskutuan disa nga gabimet e zakonshme që bëhen gjatë intervistës si psh. të folurit me tepri duke humbur vëmendjen ndaj intervistuesit, përqëndrimi tek rroga etj.  Gratë përmendën se për to patjetër që pagesa ka rëndësi, por më shumë rëndësi ka që të gjejnë punë.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 mars 2019

12 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë vinin nga klubi i nënave me fëmijë autikë, të cilat ishin shumë të interesuara të merrnin pjesë në trajnim sidomos për të rritur aftësitë e tyre për kujdesin për fëmijët, për të moshuarit në familje si dhe për shtëpinë. Gjatë ditëve të para të trajnimit u trajtuan temat e kujdesit për shtëpinë. Ditën e tretë dhe të katërt të trajnimit u trajtua tema e kujdesit për fëmijët. Doktoresha informoi pjesëmarrëset mbi fazat e zhvillimit të fëmijës, ushqyerjen e fëmijës etj. U diskutua mbi fëmijët tekanjozë në të ngrënë dhe si mund ti ndihmojmë për të shtuar shumëllojshmërinë e ushqimeve që hanë. Pjesëmarrësja Englantina D. theksoi se ajo i ka kushtuar vëmendje shumë të madhe ushqyerjes së fëmijës së vet autik dhe mendon se kjo ka bërë që fëmija, tashmë në moshën 19 vjeç, të rehabilitohet në shkallë të madhe.

Dita e pestë trajtoi temën e tregut të punës, të përgatitjes së CV-së dhe për intervistën. U theksua rëndësia e përditësimit të informacionit, sidomos të numrit të telefonit, të adresës.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim informues mbi dhunën në familje me gratë në Velipojë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në muajin mars u mbajt një takim informues me gratë banore në njësinë administrative Velipojë. Gratë u informuan mbi mekanizmat e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje. Gratë sugjeruan që është e mira që të jetë një police në zonë ku gratë te shpreheshin më lirshëm. Sipas tyre nje grua e dhunuar ka frikë të dononcojë pasi nuk ndjehet e sigurtë, sepse dhunuesi nëse nuk dënohet dhe del nga burgu mund edhe ta vrasë. Pra frika e një ridhunimi apo edhe kërcënimi për jetën ekziston.

Njëra nga gratë e pranishme në takim tregoi për rastin e saj. Ajo kishte 14 vjet që ishte divorcuar si pasojë e dhunës në familje. Bashkëshorti i saj ka dalë nga burgu dhe ajo ndjehet gjithmonë e kërcënuar, pasi ai e dhunon psikologjikisht. Ajo e denoncon në polici por prap ai pas disa ditësh fillon avazin, pin dhe i gjuan shtëpinë me gurë.

Pothuajse të gjitha zonjat ishin të mendimit që gratë nuk mund të jetojnë në një shtëpi me dhunuesin.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment