Trajnim në Estoni mbi pritjen e vullnetarëve të programit EU Aid

 

 

 

 

 

NCCS po vazhdon projektin Humanitarian Volunteering Management (Drejtimi i Vullnetarëve Humanitarët), i financuar nga BE, i realizuar nën drejtimin e ADICE, Francë, në partneritet me disa shoqata të rajonit.

Në kuadër të këtij projekti stafi i NCCS-së u trajnua në Estoni mbi përgatitjen e rregulloreve të cilat rregullojnë marrëdhënien e punës të vullnetarit. NCCS planifikon të aplikojë për pritjen e vullnetarëve nga vende të tjera të BE-së. Këta do të jenë persona me kualifikime profesionale, të cilët do të mbështesin NCCS-në në ofrimin e shërbimeve për komunitetin si dhe në rritjen e kapaciteteve të stafit të saj për aplikimin për projekte dhe për realizimin e tyre.

Vizita në Estoni ishte njëkohësisht dhe një eksperiencë shkëmbimi kulturor. Organizata estoneze Mondo, prezantoi për shoqatat e tjera kulturën, historinë estoneze si dhe punën Mondo-s në sferën civile. Ngjashmërisht me Shqipërinë Estonia është një vend i vogël, i cili po ashtu ka vetëm 100 vjet që feston pavarësinë. Estonia ka përparuar shumë në fushën e teknologjisë dhe informacionit, me një numër të lartë specialistësh IT për frymë; me disa shpikje dhe inovacione në këtë fushë të ardhur nga Estonia. U larguam nga Estonia me frymëzimin se edhe Shqipëria, ndonëse e vogël, mund të lërë gjurmën e vet në historinë e përbashkët europiane.

 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Libër mbi prindërimin e fëmijëve 0-10 vjeç

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare sjell sot për prindërit librin “Prindërimi Pozitiv i Fëmijëve 0-10 vjeç”.

Kur bëhemi prindër jeta jonë ndryshon rrënjësisht. Energjia, përpjekjet dhe dëshirat tona fokusohen tek fëmija dhe zhvillimi i tij. Prindërimi i mirë ndihmon zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës dhe kthimin e tij në një anëtar të dobishëm të shoqërisë. Nuk mjafton dëshira e mirë dhe përpjekjet e prindit për të rritur sa më mire një fëmijë. Prindi ka nevojë dhe për mbështetje dhe këshilla për rritjen e fëmijëve. Ai ka nevojë për mbështetjen e profesionistëve të ndryshëm si psikologu i shkollës, mjeku i familjes, infermierja e zonës, punonjës të shërbimeve sociale etj. kur has vështirësi në mirërritjen e fëmijëve. Një libër me këshilla praktike gjithashtu mund të kthehet në një mik të ngushtë për të. Ky libër ofron këshilla për mirërritjen e fëmijëve të moshës 0-10 vjeç.

Libri u hartua në kuadër të projektit “Prindërimi pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme” në qytetin e Gjirokastrës.
Ai është pjesë e Projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri”, që financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri.

Bashkëpunuan për përgatitjen e librit Rita Strakosha, Avokate, M.P. në Psikologji Klinike; Anjeza Dervishi, Psikologe kliniciste; Ëngjëllushe Paja, pediatre; Eglantina Lula, M.A. Punë Sociale; Liliana Dango, Drejtore Ekzekutive.

Libri u recensua nga Prof. Dr. Edmond Dragoti.

Përmbajtja e këtij publikimi është nën përgjegjësinë e Qendrës Kombëtare për Shërbime Komunitare dhe këndvështrimet e autorëve jo domosdoshmërisht pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian, Save the Children dhe Terre des hommes në Shqipëri.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fushata #EUEducationEmpowers

BE-ja po realizon aktualisht një fushatë me titull “#EUEducationEmpowers”. Fushata e filluar në 18 Dhjetor 2017, synon qytetarë të BE-së për të shtuar ndërgjegjësimin mbi punën e BE-së në edukimin e fëmijëve të prekur nga krizat humanitare kudo në botë.

Fushata zgjat deri në Shkurt 2018 dhe synon transmetimin e filmave në kinema, transmetimin e spoteve, dhe shpërndarjen e tyre në median sociale. Mesazhi kryesor i fushatës është se arsimimi u ofron fëmijëve në situate humanitare, siguri, mundësi për të zhvilluar aftësi praktike, si dhe një ndjenjë normaliteti.

Fushata realizohet në 6 vende të BE-së: Austri, Estoni, Gjermani, Greqi dhe Irlandë. Videoja kryesore e fushatës fokusohet në kriza si ajo në Siri, dhe do të transmetohet në kinema në 6 vendet e synuara nga data 21 Dhjetor.

Komisioneri i BE-së për Ndihma Humanitare dhe Menaxhimin e Krizave, Christos Stylianides, afirmoi dedikimin e BE-së për edukimin gjatë emergjencave, “Ne nuk mund të tolerojmë gjenerata të humbura dhe nuk duhet të lëmë që asnjë fëmijë të mbetet mbrapa.  Arsimimi shpëton jetë edhe në emergjenca. Arsimimi pajis çdo vajzë dhe djalë me aftësi për të ardhmen. Për çdo fëmijë jeta duhet të jetë si një tregim që ata vetë e mendojnë.”

Në vitet 2012 dhe 2017, BE alokoi 200 milion euro në gjithë botën për të ndihmuar arsimimin në emergjenca. Mbi 4.7 milion fëmijë në 52 vende të botës përfituan nga aktivitetet e financuara. Fondet kanë financuar edukimin jo-formal, formal, pajisjen e fëmijëve me materiale edukative, si dhe kanë mbështetur trajnimin e mësuesve dhe edukatorëve. Në vitin 2018 BE-ja do jape 8% të ndihmës së saj humanitare.

Posted in Lajme | Leave a comment

BE ofron ndihmë humanitare për viktimat e përmbytjeve në Shqipëri

Nga Rita Strakosha

Disa vende europiane ofruan asistencë për viktimat e përmbytjeve në Shqipëri gjatë muajit Dhjetor. 21,000 njerëz kanë pasur nevojë për ndihmë, nga të cilët 8000, në jug të Shqipërisë, janë të prekur më rëndë.

Disa vende europiane ofruan asisentë përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, në bashkëpunim të ngushtë më autoritetet shqiptare.

Ndihma erdhi nga Greqia, Sllovenia, Austria, Franca dhe Sllovakia përmes Qendrës së Koordinimit të Përgjigjes ndaj Emergjencave. Përveç kësaj, Komisioni Europian dha asistencë emergjence prej 190,000 eurosh. Financimi është pjesë e kontributit të BE-së në Fondin e Emergjencës për Përgjigjen ndaj Fatkeqësive (Disaster Relief Emergency Fund-DREF) të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit dhe Hënës së Kuqe-IFRC.

Shqipëria shprehu falenderimin e saj ndaj vendeve të BE-së të cilat treguan solidaritet dhe dhanë ndihmë, në një ceremoni të mbajtur në 15 Dhjetor në Tiranë.

BE-ja ka gjithashtu një program “EU Aid volunteers”, në kuadër të të cilit mbështet financiarisht vullnetarë profesionistë nga BE për të punuar në vendet në zhvillim në ndihmë të shtresave në nevojë apo në projekte humanitare. Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare është duke aplikuar për tu bërë organizatë pritëse në kuadër të këtij programi.

Posted in Lajme | Leave a comment

Dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve

 

 

 

 

20 Nëntori është dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve, e shpallur nga OKB-ja. Në këtë ditë, në vitin 1959, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së aprovoi Deklaratën e të Drejtave të Fëmijëve. Po këtë ditë, në vitin 1989, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së aprovoi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve.

Kjo ditë shërben për të kujtuar rëndësinë që kanë fëmijët për të ardhmen e vendit, për të kritikuar mungesën e kujdesit shëndetësor, edukativ apo mungesën e sigurisë ushqimore për fëmijët si në Shqipëri dhe në të gjithë botën.

NCCS i ka kushtuar një rëndësi të vecantë fëmijëve në gjithë aktivitetet e saj. Këtë vit ajo ka trajnuar mbi 200 prindër, mbi 500 fëmijë mbi prindërimin pozitiv; ka ofruar këshillime individuale falas për prindërit me problematika në prindërim; ka transmetuar me dhjetëra herë dhe ka shpërndarë në Youtube një spot televiziv për prindërimin pozitiv “Fëmija imiton, bëhu shembull pozitiv”, dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, ka botuar një manual “Prindërimi Pozitiv i Adoleshentëve”. Kjo është bërë e mundur në sajë të donatorit, Bashkimit Europian, dhe shoqatave mbështetëse, Save the Children dhe Terre des Hommes.

Puna e NCCS-së për fëmijët dhe me fëmijët vazhdon. Objektivi ynë është të pakësojmë dhunën ndaj fëmijëve si në familje, dhe në shoqëri, dhe të kontribuojmë në krijimin e një mjedisi optimal për zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rekomandime për investimet dhe buxhetimin e bashkisë Fushë-Arrëz

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të projektit “Buxhetim me pjesëmarrje për një qeverisje lokale më të përgjegjshme”, të financuar nga BE dhe mbështetur nga ANTTARC, ka realizuar takime me komunitetet lokale të bashkisë së Fushë-Arrëzit, me kryepleqtë e fshatrave, për të mbledhur prioritetet e investimit, të shërbimeve publike e të buxhetimit që këto komunitete kanë.

Gjatë  aktiviteteve NCCS ka identifikuar këto prioritete për investimet dhe shërbimet publike:

Fshati Prioriteti
Kryezi, Orosh a) mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore. b) Mirëmbajtja e kanaleve vaditëse. c) mirëmbajtja e varrezës.
Fshati Fushë-Arrëz Papunësia mes të rinjve, rikonstruksioni i rrugës Morinaj-Varreza–Fushagji-Memaj.
Qebik, Blerim, Trun, Sakat Mirëmbajtja e rrjetit vaditës, mirëmbajtja e rrugëve
Lajthiza Transporti i fëmijëve në shkollë, mirëmbajtja e rrugëve
Iballa Rikonstruksion i rrjetit elektrik; Mirëmbajtja e rrugëve
Berisha e Vendit Ndërtimi i rrugës Berishë e Vendit-Qelëz
Iballë Qendër Ujë të pijshëm
Në gjithë fshatrat Zhbllokim në kohë i rrugëve gjatë reshjeve të dendura të dëborës
Poravë Rikonstruksion i çatisë së Qendrës Shendetesore
Mzi Rikonstruksion i kanalit vaditës
Sapaç Ndërtim i rrugës auto Sapaç- rruga auto Fushe-Arrez Iballë
Flet Rikonstruksion i Ujësjellësit të fshatit
Micoj Rikonstruksion i rrugës auto Fushe-Arrëz Shkolla Micoj
Lumbardhë Rikonstruksion  i rrugës auto Fushe-Arrëz Lumbardhë
Qafë-Mali Rikonstruksion i rrugëve të brendshme të fshatit
Qyteti Fushe-Arrëz dhe lagja Nushaj Rikonstruksion i rrugëve të brendshme
Tuç Rikonstruksion i rrugës auto Fushe-Arrëz Tuç
Në fshatrat rreth liqenit të Komanit Lidhja me rrugë për të dale në limanin në liqenin e Komanit

NCCS i ka sugjeruar bashkisë Fushë-Arrëz të marrë në konsideratë gjatë përgatitjes së projekt-buxhetit të vitit 2018 këto prioritete.

Gjithashtu, NCCS nëpërmjet kërkesave për informacion dhe vizitave në terren ka mbledhur të dhëna mbi problematika të ndryshme në bashki dhe ka bërë këto rekomandime shtesë:

Rekomandim: Riciklimi i mbetjeve

Sipas ligjit nr. 10463, date 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, njësitë e qeverisjes vendore grumbullojnë në mënyrë të diferencuar mbetjet, brenda 31 dhjetorit 2018, të paktën për këto rryma mbetjesh: letër, metal, plastikë dhe qelq.

Riciklimi i mbetjeve pakëson mbetjet që përfundojnë në vendgrumbullim si dhe është burim të ardhurash. Bashkia e Fushë-Arrëzit nuk ka arritur të fillojë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve. Përdorimi i koshave të diferencuar mund të fillojë në lagje pilot për tu shpërndarë më tej në lagjet më periferike. Nuk është e nevojshme të ketë investime shtesë nga bashkia për realizimin e riciklimit. Në vendgrumbullimet ku ka 2 kosha publikë bashkia mund të ngjyrosë me jeshile koshat për mbetjet e riciklueshme dhe me ngjyrë tjetër koshat për mbetjet e pariciklueshme. Mbetjet e riciklueshme mund ti lihen për grumbullim ambulantëve, të cilët i çojnë tek fabrikat e riciklimit pa asnjë kosto nga ana e bashkisë.

Bashkia mund të organizojë fushatë informimi për qytetarët si dhe të aplikojë gjoba për ata që nuk kryejnë ndarjen e mbetjeve në burim.

Rekomandim: Vendosja e një çmimi nga njësitë tregëtare mbi qeset plastike

Sipas VKM-së nr. 177, date 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, kapitulli XV, pika 5, njësitë tregëtare e kanë të ndaluar përdorimin e qeseve të pabiodegradueshme. Qeset e biodegradueshme e kanë të detyrueshme vendosjen mbi to të shenjës identifikuese. Nga verifikimi ynë në terren në bashkitë e Pukës dhe Fushë-Arrëzit nuk rezulton të ketë asnjë njësi tregëtare që të përdorë qese të biodegradueshme.

Sugjerojmë që bashkia të hyjë në marrëveshje me njësitë tregëtare, duke ndjekur shembullin e bashkisë së Tiranës, për vendosjen e një çmimi për çdo qese që u jepet blerësve në njësitë tregëtare. Kjo marrëveshje po funksionon me sukses në njësitë tregëtare të Tiranës.

Rekomandim: Aprovimi i Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve

Që prej vitit 1994 grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë deleguar autoriteteve lokale, duke i bërë këto të fundit përgjegjëse për manaxhimin e tyre dhe njëkohësisht, duke u siguruar financimin nga qeverisja qendrore me anë të “granteve të pakushtëzuara”. Hartimi i planit vendor nga Njësitë e Qeverisje vendore është një detyrim ligjor i përcaktuar nga Ligji i ri nr.10 463, datë 22.09.2011 “Për manaxhimin e integruar të mbetjeve”, ku në nenin 12, pika 2 citohet:  Çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore harton planin vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar dhe planin rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji. Bashkia e Fushë-Arrëzit nuk ka aprovuar një Plan Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve. Rekomandojmë që të aprovojnë një plan të tillë.

Rekomandim: Rritja e transparencës së punës së bashkisë

Përgëzojmë bashkinë për hapjen e një faqe interneti me informacion mbi punën e saj. Gjithsesi, mendojmë se bashkia ka ende shumë për të bërë për rritjen e transparencës. Kërkesat e QKShK-së për informacion gjatë vitit 2016 dhe 2017 janë zbatuar me vonesë nga stafi i bashkisë. Nëse kjo vonesë vjen për shkak të kërkesave të shumta për informacion nga qytetarët, bashkia mund të shtojë informacionin publik në uebsitin e saj.

Sugjerojmë që bashkia e Fushë-Arrëzit të krijojë një hapësirë të veçantë dhe të posaçme në uebsitin e saj për buxhetet e aprovuara dhe faktike ndër vite. Ky informacion është i detyrueshëm për tu bërë publik sipas ligjit për të drejtën e informimit.

Rekomandim: Menaxhim më i drejtë i ujërave: 

Ndërkohë që HEC-et janë investime të rëndësishme në energjitikë, bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave për banorët e zones dhe impakti ekonomik i pakësimit të ujit në dispozicion të fermerëve mund të jetë më i rëndë për ekonominë e Fushë-Arrëzit se sa përfitimi nga ndërtimi i HEC-eve. Ndjekja e kujdesshme nga bashkia Fushë-Arrëz e ndikimit në bujqësi të HEC-eve tashmë të ndërtuara mund të ndihmojë në marrjen e vendimeve të kujdesshme në të ardhmen për ndërtimin ose jo të HEC-eve të tjera. Për zonat e prekura nga hidrocentralet tashmë të ndërtuara bashkia duhet të mbështesë me investime shtesë fermerët e zonës për të mundësuar sigurimin e ujit për vaditje.  Fermerët ankohen se ka mungesë investimesh në vaditje.

Rekomandim: Shtim i ndërgjegjësimit mbi mbrojtjen ndaj dhunës në familje: 

Sipas të dhënave të dhëna nga Bashkia Fushë-Arrëz, ka patur vetëm një rast dhune familjare të raportuar për periudhën 2010-2014, ndërkohë që në nivel kombëtar vetëm për vitin 2014 janë raportuar 14.4 raste dhune në familje për 10,000 banorë. Ky nivel i ulët mund të jetë tregues i raportimit të pakët nga viktimat e dhunës. Rekomandojmë që bashkia të shtojë ndërgjegjësimin mbi mekanizmat e mbrojtjes ndaj dhunës në familje, duke  shpallur në ambjentet e saj personin e kontaktit për raste të dhunës në familje, informacion për strehëzat e grave e dhunuara, mbi numrat e telefonit falas për këshillimin ndaj viktimave të dhunës etj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rekomandime për investimet dhe buxhetimin e bashkisë Pukë

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare i ka nisur së fundmi bashkisë Pukë një letër me rekomandime mbi investimet dhe buxhetin e kësaj bashkie.

Në kuadër të projektit “Buxhetim me pjesëmarrje për një qeverisje lokale më të përgjegjshme”, të financuar nga BE dhe mbështetur nga ANTTARC, NCCS ka realizuar  gjatë fundvitit 2016 dhe vitit 2017 takime me komunitetet lokale të bashkisë së Pukës, me kryepleqtë e fshatrave, për të mbledhur prioritetet e investimit, të shërbimeve publike e të buxhetimit që këto komunitete kanë.

Në këto takime NCCS ka identifikuar ndër të tjera këto prioritete për investime në fshatrat e bashkisë:

Fshati Prioriteti
Breg Mirëmbajtja e varrezës
Bicaj Riparimi i rrugëve lokale
Lumzi Riparimi i rrugëve lokale
Buhot Furnizimi me ujë të pijshëm
Blinisht Rikonstruksion i rrugës auto
Gomziqe Rikonstruksion i Ujësjellësit
Luf qender, Luf Pla, Kqirë Furnizimi me ujë të pijshëm
Rras Rikonstruksioni i tubacionit për ujin vaditës dhe ujin e pijshëm
Kalivare Pastrimi i ujit vaditës nga ndotjet kimike
Dom Ndërtimi i rezervuarit  të ujit pijshëm dhe vaditës
Gjegjan Rikonstruksion i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit Lagje Haxhiaj dhe Pacaj
Gojan Rikonstruksion i kanalit vaditës të fshatit
Shkoze Sistemim asfaltim i rrugëve të fshatit si dhe hapja e rrugës së lagjes nën Udhja e madhe
Qerret Rikonstruksion i kanalit vaditës për lagjen Katund dhe lagjen  Tafilake
Në gjithë fshatrat Zhbllokim në kohë i rrugëve gjatë reshjeve të dendura të dëborës

NCCS i ka sugjeruar bashkisë Pukë të marrë në konsideratë gjatë përgatitjes së projekt-buxhetit të vitit 2018 prioritetet e mësipërme.

Gjithashtu, NCCS nëpërmjet kërkesave për informacion dhe vizitave në terren ka mbledhur të dhëna mbi problematika të ndryshme në bashki dhe ka nisur këto rekomandime shtesë:

Rekomandim: Riciklimi i mbetjeve

Sipas ligjit nr. 10463, date 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, njësitë e qeverisjes vendore grumbullojnë në mënyrë të diferencuar mbetjet, brenda 31 dhjetorit 2018, të paktën për këto rryma mbetjesh: letër, metal, plastikë dhe qelq.

Riciklimi i mbetjeve pakëson mbetjet që përfundojnë në vend-depozitim si dhe është burim të ardhurash.

Bashkia e Pukës nuk ka arritur të fillojë grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në asnjë lagje apo zonë pilot. Përdorimi i koshave të diferencuar mund të fillojë në lagje pilot për tu shpërndarë më tej në lagjet më periferike. Nuk është e nevojshme të ketë investime shtesë nga bashkia për realizimin e riciklimit. Në vendgrumbullimet ku ka 2 kosha publikë bashkia mund të ngjyrosë me jeshile koshat për mbetjet e riciklueshme dhe me ngjyrë tjetër koshat për mbetjet e pariciklueshme. Mbetjet e riciklueshme mund ti lihen grumbulluesve ambulantë, të cilët i çojnë tek fabrikat e riciklimit pa asnjë kosto nga ana e bashkisë.

Bashkia mund të organizojë fushatë informimi për qytetarët si dhe të aplikojë gjoba për ata që nuk kryejnë ndarjen e mbetjeve në burim.

Rekomandim: Mirëmbajtja e vend-depozitimi të mbetjeve

Vend-depozitimi i mbetjeve nuk respekton standartet minimale mjedisore e teknike. Ky vend-depozitim është stacion transferimi, nga i cili mbetjet duhet të shkojnë në lendfillin e Bushatit. Vend-depozitimi është pa shtresë apo veshje në pjesën e poshtme apo anësore që të shërbejë si pengesë për depërtimin e shllamit në ujërat sipërfaqësore, nëntokësore të zonës, ose në tokë. Si rrjedhojë rrjedha e përroit të Muhamed Beqirit merr me vete ujërat e ndotura që rrjedhin nga ky vend depozitimi. Mbetjet nuk kontrollohen, peshohen, apo regjistrohen. Nuk ekzistojnë dhe nuk zbatohen procedurat për parandalimin e zjarrit dhe fikjen e tij në raste emergjence apo aksidentale.

Rekomandojmë që bashkia të vendosë një taksë të përkohshme ose tarifë mbi shishet plastike të shitura nga njësitë tregëtare në bashki, e cila të përdoret për të investuar në vend-depozitimin e mbetjeve. Kjo taksë rëndon mbi ndotësin, nxit pakësimin e përdorimit të shisheve plastike, si dhe shton të ardhurat e bashkisë për rregullimin e vend-depozitimit.

Rekomandim: Vendosja e një çmimi nga njësitë tregëtare mbi qeset plastike

Sipas VKM-së nr. 177, date 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, kapitulli XV, pika 5, njësitë tregëtare e kanë të ndaluar përdorimin e qeseve të pabiodegradueshme. Qeset e biodegradueshme e kanë të detyrueshme vendosjen mbi to të shenjës identifikuese. Nga verifikimi ynë në terren në bashkinë e Pukës nuk rezulton të ketë asnjë njësi tregëtare që të përdorë qese të biodegradueshme.

Sugjerojmë që bashkia të hyjë në marrëveshje me njësitë tregëtare, duke ndjekur shembullin e bashkisë së Tiranës, për vendosjen e një çmimi për çdo qese që u jepet blerësve në njësitë tregëtare. Kjo marrëveshje po funksionon me sukses në njësitë tregëtare të Tiranës.

Rekomandim: Aprovimi i Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve

Që prej vitit 1994 grumbullimi dhe trajtimi i mbetjeve dhe shërbimet e tjera të pastrimit i janë deleguar autoriteteve lokale, duke i bërë këto të fundit përgjegjëse për manaxhimin e tyre dhe njëkohësisht, duke u siguruar financimin nga qeverisja qendrore me anë të “granteve të pakushtëzuara”. Hartimi i planit vendor nga Njësitë e Qeverisje vendore është një detyrim ligjor i përcaktuar nga Ligji i ri nr.10 463, datë 22.09.2011 “Për manaxhimin e integruar të mbetjeve”, ku në nenin 12, pika 2 citohet:  Çdo njësi e qeverisjes vendore apo grup njësish të qeverisjes vendore harton planin vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion, në përputhje me planin kombëtar dhe planin rajonal të menaxhimit të integruar të mbetjeve dhe me kërkesat e nenit 10 të këtij ligji. Bashkia e Pukës nuk ka aprovuar një Plan Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve. Rekomandojmë që bashkia të aprovojë një plan të tillë.

Rekomandim: Rritja e transparencës së punës së bashkisë

Kërkesat e QKShK-së për informacion gjatë vitit 2016 dhe 2017 janë zbatuar me vonesë. Nëse kjo vonesë vjen për shkak të kërkesave të shumta për informacion nga qytetarët, bashkia mund të shtojë informacionin publik në uebsitin e saj.

Sugjerojmë që bashkia e Pukës të krijojë një hapësirë të veçantë dhe të posaçme në uebsitin e saj për buxhetet e aprovuara dhe faktike ndër vite. Ky informacion është i detyrueshëm për tu bërë publik sipas ligjit për të drejtën e informimit.

Rekomandim: Menaxhim më i drejtë i ujërave:

 Puka është përfshirë në valën e ndërtimit të HEC-eve të reja. Ndërkohë që HEC-et janë investime të rëndësishme në energjitikë, bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave për banorët e zones dhe impakti ekonomik i pakësimit të ujit në dispozicion të fermerëve mund të jetë më i rëndë për ekonominë e Pukës se sa përfitimi nga ndërtimi i HEC-eve. Ndjekja e kujdesshme nga bashkia e ndikimit në bujqësi të HEC-eve tashmë të ndërtuara mund të ndihmojë në marrjen e vendimeve të kujdesshme në të ardhmen për ndërtimin ose jo të HEC-eve të tjera. Për zonat e prekura nga hidrocentralet tashmë të ndërtuara, si psh. Fshati Rras, bashkia duhet të mbështesë me investime shtesë fermerët e zonës për të mundësuar sigurimin e ujit për vaditje.  Fermerët ankohen se ka mungesë investimesh në vaditje.

Posted in Uncategorized | Leave a comment