Në ndihmë të fëmijëve me aftësi ndryshe në Austri

Nga Eglantina Shano

Jam një ndër vullnetaret që NCCS ka dërguar në Austri për të ndihmuar fëmijët me aftësi ndryshe. Gjatë vitit 2018-2019 punova pranë organizatës Caritas në një qendër për fëmijët me aftësi ndryshe. Pasi mbarova degën e psikologjisë, nuk mu dha mundësia të punoja në profesionin tim, dhe mendova se puna si vullnetare me këta fëmijë do të ndihmonte fëmijët, por dhe do të hidhte bazat e zhvillimit tim profesional. Puna me fëmijët ka qenë e vështirë, por ishte dhe një sfidë e cila më mësoi shumë. Prej fëmijëve mora shumë dashuri pa kushte. Gjithë lodhjen e ditës e harroja nën shoqërinë e ngrohtë të tyre. Tani jam më e duruar, i kuptoj më mirë fëmijët, si dhe kam zbuluar mënyra të reja për ti ingranuar fëmijët me aftësi ndryshe në shoqëri. Kuptova se duhet të jemi mirënjohës që kemi shëndetin. Shumë njerëz kanë dëshirën më të madhe në botë të kenë shëndetin, kurse ne megjithëse e kemi, nuk jemi të kënaqur.

Pas kthimit në Shqipëri synoj të vazhdoj të punoj me këtë grup.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim nga NCCS mbi barazinë gjinore në qendrën Gonxhe Bojaxhi

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”,  një takim në komunitet për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan me pasion për temën. Pati kritika nga disa prej tyre se ndihma për viktimat e dhunës duhet të jetë më e madhe. Një ndër pjesëmarrësit burrë u ankua se varfëria është shpesh shkak i dhunës, se ndihma ekonomike është shumë e vogël dhe punë nuk ka. Trajnerja e informoi se vende pune ne fakt ka shume si psh në rrobaqepësi por për shkak të steretopiave gjinorë burrat refuzojnë të punojnë në vende pune të ashtëquajtura grash. Një nga pjesëmarrësit vërejti se media transmeton shumë akte dhune dhe kjo ndikon negativisht në frymën paqësore të komunitetit.

Takimi u organizua nga NCCS, me mbështetjen e qendrës “Gonxhe Bojaxhi”, në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjen sociale”, financuar nga Ambasada Hollandeze.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Teaching the food pyramid

By volunteer Alexia de Theux, dietitian

During my volunteering mission as a dietitian, I had the opportunity to work with different centers and schools.

I go to the center “Femijet e Botes ne Shqiperi”, which welcomes ten children after school, and to the center “Fondacioni Ndihmoni Jeten” in Prush, which takes care of young adults with disabilities mental, including a particular group that learns to become as independent as possible. With these two groups I had the opportunity to create links and set up workshops based on nutritional education.

With these two groups, I had the opportunity to work on the “food pyramid”. It’s a large triangle (hence the name of the pyramid) divided into 6 stages and in which we place all the foods according to their importance within a balanced diet. The base of the pyramid is  the largest box, it has the most important foods, and the top of the pyramid is the smallest box, these are the foods that we do not necessarily need to be healthy.

Each week we talked about a specific food family. Once the food family has been well described, we then place the images of the different foods of this food family in the right level of the pyramid.

So, week after week, they learned the names of the different food families, what foods make up these food families and finally their importance in the balanced diet.

I think that the two groups who had the opportunity to carry out these workshops greatly appreciated the fact of assimilating new knowledge while being active in this learning via the manipulation of fake foods, sticking in the pyramid etc.

Having participated in this workshop over time allowed them to integrate the notions of a healthy and balanced diet step by step, so that in the end all these new concepts become natural and known things. So I think and I hope I have given them a little bit of my knowledge while having fun !

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi per bebisiter, kujdestare në Tiranë; dhjetor 2019

Trajnimi për muajin dhjetor, në kuadër të projektit “Forcimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, u organizua në Tiranë. Kursi zgjati 5 ditë. Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi veten, ambicjet, eksperiencën e saj. Këtë ditë u trajtua tema e punëve të shtëpisë: përdorimit të elektroshtëpiakeve, etikës së punës etj.

Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për të moshuarit, kujdesit për fëmijët dhe e tregut të punës. Gjatë këshillimit për kujdesin ndaj fëmijës, mjekja këshilloi që nëse fëmija bëhet banjo për uljen e temperaturës së lartë  uji duhet të ketë temperaturë jo më të ftohtë se të banjos së zakonshme, sepse fëmija duhet të bëjë 10 minuta banjo për uljen e temperaturës, dhe nëse uji është I vakët, fëmijës mund ti ulet ndjeshëm temperatura e trupit. Kjo u theksua veçanërisht sepse disa pjesëmarrëse në takim këmbngulnin për përdorimin e ujit të vakët.

Pas përfundimit të trajnimit, gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Tiranë trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punonjëse shtëpie_dhjetor 2019

10 gra morën pjesë në trajnimin e radhës për bebisiter, kujdestare për të moshuar dhe punëtore shtëpie. Ky trajnim mbështetet financiarisht nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (Hollandeze), në kuadër të programit MATRA. Pjesëmarrëset ishin të moshave nga 24 vjeç në 60 vjeç.

Ditën e parë pjesëmarrëset u njohën me projektin, donatorin, stafin e NCCS-së. Secila nga gratë prezantoi veten, ambicjet, eksperiencën e saj. Këtë ditë u trajtua tema e punëve të shtëpisë: përdorimit të elektroshtëpiakeve, etikës së punës etj.

Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për të moshuar, për fëmijë dhe e tregut të punës.  Gjatë trajnimit gratë u testuan me një test inteligjence me matriksat e ravenit, si dhe u simuluan intervista pune për ti përgatitur për intervistat e punës në të ardhmen.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Elbasan trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie_Nëntor 2019

Ky trajnim u organizua në qytetin e Elbasanit.  Ditën e parë të trajnimit u prezantua donatori, projekti, objektivat e tij. Pjesëmarrësit prezantuan veten duke dhënë informacion mbi eksperiencën e punës, qëllimet për punësimin etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë. Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për fëmijët, për të moshuarit dhe punët e shtëpisë.  Në ditën e pestë gratë u instruktuan se si si të përgatiten dhe të bëjnë një intervistë pune etj.  Me disa nga gratë u simuluan intervista pune, gjatë të cilave u identifikuan pikat e dobëta të punëkërkueses (si qëndrimi agresiv ndaj punëdhënëses, ndrojtja etj.). Gratë u informuan mbi tregun e punës, pagat, kriteret e moshës, oraret e punës etj.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit. Trajnimi u realizua në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i financuar nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (hollandeze).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3 months in Albania teaching children on healthy nutrition

By Alexia de Theux

It has been a little over 3 months now that I put my suitcase in Albania, in Tirana, for a 6-month nutrition mission.

It all started with visiting several centers, hospitals and schools to establish a first contact, to understand their needs and try to set up a collaboration in which I can transmit my knowledge as a dietitian. At present I work with several of these beneficiaries with the primary objective of nutrition education.

If I had to go back to a specific project of this mission, I would speak of the week of October 7, which was a special week; it was the “week of taste”. For this occasion, the French school of Tirana offered me to participate in their activities and to intervene in each class on this theme.

I then created small workshops on taste, adapted according to the age of the children.

For the children of 2 classes of kindergarten, we did an exercise of tasting a pinch of sugar and salt to distinguish the two different tastes. Subsequently, they received a small piece of different foods. The goal of the game was to guess what food it was and to classify it as sweet or salty foods. During this tasting they could taste: a piece of apple, orange, olive, potato, carrot, cucumber and pepper.

 

For the four primary classes and the twenty or so college students, the workshop focused on the same principle but in greater depth. After quoting the 4 tastes that can be found in foods (salty, sweet, sour and bitter), they observed a diagram showing the different places in our tongue where our taste buds detect these different tastes. They then each received a plate with the four flavors in small quantities: a pinch of salt, sugar, a drop of vinegar and a piece of dark chocolate. The tasting was to make the distinction between the 4 flavors and be attentive to the place of our tongue that reacts.

In a second step, they tasted several small pieces of food blindfolded. The goal was to recognize the food and then classify it as salty, sweet, sour or bitter food. They could do the test with: cheese, bread, yogurt, honey, lemon, candy, …

This exercise allowed them to know and distinguish the different basic tastes that food transmits to us, to see how they are attracted and for some to realize that they appreciate the food once blindfolded!

In parallel with these workshops, the school organized a magnificent tasting buffet on Thursday lunchtime. The goal was to introduce them to different types of cooking. We guided them as best as possible in composing their plates so that they are to the most extent balanced, something that is not always easy and on which I will work in the coming weeks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The children also had the opportunity to taste several typical dishes specific to the country of origin of each child, which could only strengthen the taste of different things, open their curiosity and awaken their taste buds!

Thanks to these workshops I was able to realize the interest of starting nutritional education in children, at the age where they are thirsty to know and learn new things while having fun. For my part, this only reinforces my desire to concretize the various nutritional education projects for children in the different centers where I work.

Posted in Uncategorized | Leave a comment