Category Archives: Uncategorized

Realizohet kursi i trajnimit 25-29 mars 2019

10 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë ishin rekomanduar nga bashkia si nëna me ndihmë ekonomike. Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 mars 2019

12 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë vinin nga klubi i nënave me fëmijë autikë, të cilat ishin shumë të interesuara të merrnin pjesë në trajnim sidomos për të rritur aftësitë e tyre për kujdesin për fëmijët, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim informues mbi dhunën në familje me gratë në Velipojë

                      Në muajin mars u mbajt një takim informues me gratë banore në njësinë administrative Velipojë. Gratë u informuan mbi mekanizmat e mbrojtjes së viktimave të dhunës në familje. Gratë … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 25 shkurt-1 mars 2019

Në trajnim morën pjesë 13 gra, nga mosha 24 vjeç më e reja deri në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Kishte mes tyre me eksperiencë në shërbime në familje por edhe pa asnjë eksperiencë pune. Trajnimi zgjati 5 ditë … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 11-15 shkurt 2019

14 gra morën pjesë në këtë trajnim, ku pjesëmarrësja më e re ishte 21 vjeç. Gratë u trajnuan për punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, bebisiter. U diskutuan gjatë trajnimit temat e ushqyerjes, të higjenës, të edukimit etj. Pjesëmarrësja Bukuroshe, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 21-25 janar 2018

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi 21-25 janar 2019

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment