Author Archives: nccsalbania

Realizohet kursi i trajnimit 3-7 qershor

Trajnimi i radhës u organizua në qendrën komunitare Shkozë. Gratë pjesëmarrëse në trajnim ishin nga komuniteti Rom, por dhe nga shtresat në nevojë që banojnë në banesat sociale të Shkozës, ose në pallatet përreth. Interesimin më të madh gratë e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 20-24 maj

Një pjesë e konsiderueshme e grave pjesëmarrëse në trajnim luftojnë me vështirësi ekonomike për shkak të papunësisë pasojë e moshës, mungesës së shkollës së lartë, apo eksperiencës së punës. Gjatë trajnimit gratë komentuan se kur punojnë në shtëpi të personave … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 6-10 Maj 2019

Trajnimi, sikurse trajnimet e mëparshme, kishte 3 tema kryesore: kujdesi për të moshuarit, kujdesi për fëmijët, punët e shtëpisë. Ditën e parë, pas prezantimit të trajneres gratë prezantuan eksperiencat e tyre si punëtore shtëpie. Pjesëmarrësja Rezarta pyeti nëse kur kanë … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar 6-10 maj

6 gra ishin prezent në këtë trajnim. Ditën e parë të trajnimit gratë prezantuan veten, arsimin dhe eksperiencën e tyre të punës. U prezantua tema e kujdesit për shtëpinë, si psh. kur bëhet pastrimi gjeneral, si bëhen pastrimet e përditshme etj. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vazhdojnë aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”

        NCCS ka vazhduar me aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Në kuadër të projektit janë intervistuar me qindra familje që marrin ndihmën ekonomike në rrethet e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi për kujdestare dhe punëtore shtëpie 22-26 prill

Vijuan trajnimet e QKShK-së për kujdestare për të moshuar, fëmi dhe për punëtore shtëpie. Pjesëmarrëset u kontaktuan gjatë vizitave në komunitet, nëpërmjet feisbukut etj. Pjesëmarrëset ishin nga mosha 16 vjeç pjesëmarrësja më e re, deri në 62 vjeç pjesëmarrësja më … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 8 -12 prill

7 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Gratë u regjistruan në kurs pas njoftimit tonë për trajnimet të postuar në median sociale. Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me diskutime në grup etj. Gjatë kursit u … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment