Takim nga NCCS mbi barazinë gjinore në qendrën Gonxhe Bojaxhi

U realizua në qendrën komunitare “Gonxhe Bojaxhi”,  një takim në komunitet për barazinë gjinore dhe dhunën në familje. Gjatë takimit folësja prezantoi rëndësinë e barazisë gjinore si dhe të luftës kundër dhunës gjinore. Ajo informoi pjesëmarrësit mbi ligjin për masat e mbrojtjes kundër dhunës në marrëdhëniet familjare, mbi veprën penale të dhunës në familje, mbi ndihmën ekonomike, llogjistike për viktimat etj. Pjesëmarrësit komentuan me pasion për temën. Pati kritika nga disa prej tyre se ndihma për viktimat e dhunës duhet të jetë më e madhe. Një ndër pjesëmarrësit burrë u ankua se varfëria është shpesh shkak i dhunës, se ndihma ekonomike është shumë e vogël dhe punë nuk ka. Trajnerja e informoi se vende pune ne fakt ka shume si psh në rrobaqepësi por për shkak të steretopiave gjinorë burrat refuzojnë të punojnë në vende pune të ashtëquajtura grash. Një nga pjesëmarrësit vërejti se media transmeton shumë akte dhune dhe kjo ndikon negativisht në frymën paqësore të komunitetit.

Takimi u organizua nga NCCS, me mbështetjen e qendrës “Gonxhe Bojaxhi”, në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjen sociale”, financuar nga Ambasada Hollandeze.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.