Organizohet në Elbasan trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie_Nëntor 2019

Ky trajnim u organizua në qytetin e Elbasanit.  Ditën e parë të trajnimit u prezantua donatori, projekti, objektivat e tij. Pjesëmarrësit prezantuan veten duke dhënë informacion mbi eksperiencën e punës, qëllimet për punësimin etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë. Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për fëmijët, për të moshuarit dhe punët e shtëpisë.  Në ditën e pestë gratë u instruktuan se si si të përgatiten dhe të bëjnë një intervistë pune etj.  Me disa nga gratë u simuluan intervista pune, gjatë të cilave u identifikuan pikat e dobëta të punëkërkueses (si qëndrimi agresiv ndaj punëdhënëses, ndrojtja etj.). Gratë u informuan mbi tregun e punës, pagat, kriteret e moshës, oraret e punës etj.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit. Trajnimi u realizua në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i financuar nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (hollandeze).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.