Organizohet kursi i trajnimit për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie, shtator 2019

Në datat 16-20 shtator 2019 NCCS organizoi një trajnim mbi shërbimet në familje, ku morën pjesë 9 gra. Trajnimi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta (Hollanda). .

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërishë kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë.

Ditët në vijim u trajtua tema e kujdesit për të moshuar, kujdesit për fëmijët, si dhe punësimi.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.