Monthly Archives: October 2019

Lançohet projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”

U lançua në 22 tetor  projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta dhe realizuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare. Ishin prezent në … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Durrës trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie

12 gra e ndoqën kursin e organizuar nga NCCS në Durrës për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie. Kursi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studim “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike dhe rekomandime”

Gjatë vitit 2018-2019 NCCS realizoi një sondazh në bashkitë Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Gjirokastër, me 502 familje në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike ose u është refuzuar ndihma, me qëllim për të monitoruar dhe analizuar realizimin e reformës së ndihmës … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Impressions from working as volunteer in Albania/Përshtypje nga puna si vullnetare në Shqipëri

By Arantxa Ferrer de la Cruz               It’s been two and a half months since I arrived in Albania. Time passes very fast when you enjoy what you do. There have been a thousand … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie, shtator 2019

Në datat 16-20 shtator 2019 NCCS organizoi një trajnim mbi shërbimet në familje, ku morën pjesë 9 gra. Trajnimi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i mbështetur … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment