Realizohet kursi i trajnimit 22-26 korrik

 

 

 

 

 

 

Ky trajnim u organizua me mbështetjen e shoqatës YMCA. 10 gra të zonës u trajnuan në këtë kurs. Gratë vijnë nga shtresa të varfra dhe janë me shumë fëmijë.

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërish kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Gjatë ditëve të trajnimit gratë u trajnuan si të punojnë si punëtore shtëpie, bebisiter dhe kujdestare për të moshuar. U informuan gratë mbi tregun e punës, mbi pagat, kriteret për moshën, oraret e punës etj.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.