Realizohet kursi i trajnimit 17-21 qershor

Ky kurs, sikurse kursi i mëparshëm, u organizua në qendrën multifunksionale komunitare në Shkozë me gratë e këtij komuniteti.

Ditën e parë të trajnimit gratë u prezantuan me donatorin, projektin, qëllimet e projektit. Gratë shprehën interesim jo vetëm për trajnimin, por edhe për punësimin pas trajnimit. Gratë u informuan se pas trajnimeve do të mbështeten për punësimin në punë të pakualifikuara. Gratë u prezantuan mbi veten e tyre, edukimin, eksperiencën e punës dhe preferencat për punësim. Dita vazhdoi me dhënien e informacionit mbi punët e shtëpisë.

Ditët e tjera të trajnimit u trajtuan temat e kujdesit për të moshuar, kujdesit për fëmijë, dhe tregut të punës.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Kursi mbështetet financiarisht Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad,

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.