Realizohet kursi i trajnimit 20-24 maj

Një pjesë e konsiderueshme e grave pjesëmarrëse në trajnim luftojnë me vështirësi ekonomike për shkak të papunësisë pasojë e moshës, mungesës së shkollës së lartë, apo eksperiencës së punës.

Gjatë trajnimit gratë komentuan se kur punojnë në shtëpi të personave të panjohur rrezikohen nga abuzimi seksual dhe e fillojnë punën me frikë, por kur ka një agjenci ndërmjetëse, ndjehen më të sigurta.

Në ditën e trajnimit për kujdesin ndaj të moshuarve gratë u informuan ndër të tjera se si ndryshon ushqyerja e të moshuarit duke u afruar fundi i jetës (një periudhë kur kujdestaret për të moshuar janë veçanërisht të kërkuara).

Gjatë ditëve të trajnimit mbi kujdesin ndaj fëmijëve, mjekja informoi gratë se mosha mendore e fëmijës mund të ndryshojë nga mosha biologjike dhe fëmija edukohet dhe mësohet bazohet në moshën mendore të tij. Pra një fëmi më I përparuar se mosha e vet duhet të përfshihet në lojëra më të vështira, me fëmijë më të rritur për të ndihmuar zhvillimin e tij të shpejtë.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikata trajnimi.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.