Monthly Archives: June 2019

Realizohet kursi i trajnimit 17-21 qershor

Ky kurs, sikurse kursi i mëparshëm, u organizua në qendrën multifunksionale komunitare në Shkozë me gratë e këtij komuniteti. Ditën e parë të trajnimit gratë u prezantuan me donatorin, projektin, qëllimet e projektit. Gratë shprehën interesim jo vetëm për trajnimin, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nutricioniste dhe fizioterapiste me eksperiencë ofrojnë për familjet në nevojë terapi falas

Njoftojmë miqtë e Qendrës Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) se 2 terapiste me eksperiencë nga Spanja dhe Belgjika do të fillojnë së shpejti punën pranë QKShK-së si terapiste në kuadër të projektit HVA, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe programi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 3-7 qershor

Trajnimi i radhës u organizua në qendrën komunitare Shkozë. Gratë pjesëmarrëse në trajnim ishin nga komuniteti Rom, por dhe nga shtresat në nevojë që banojnë në banesat sociale të Shkozës, ose në pallatet përreth. Interesimin më të madh gratë e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stafi i NCCS-së trajnohet në Estoni në kuadër të projektit HVA

Në kuadër të projektit Humanitarian Volunteers in Action (HVA), financuar nga Bashkimi Evropian, stafi i NCCS-së u trajnua nga ekspertë të huaj, në Estoni, mbi realizimin e projekteve të vullnetarizmit humanitar. Gjatë trajnimit u analizuan problematikat që mund të dalin … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 20-24 maj

Një pjesë e konsiderueshme e grave pjesëmarrëse në trajnim luftojnë me vështirësi ekonomike për shkak të papunësisë pasojë e moshës, mungesës së shkollës së lartë, apo eksperiencës së punës. Gjatë trajnimit gratë komentuan se kur punojnë në shtëpi të personave … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment