Realizohet kursi për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar 6-10 maj

Trajnimi, sikurse trajnimet e mëparshme, kishte 3 tema kryesore: kujdesi për të moshuarit, kujdesi për fëmijët, punët e shtëpisë.

Ditën e parë, pas prezantimit të trajneres gratë prezantuan eksperiencat e tyre si punëtore shtëpie. Pjesëmarrësja Rezarta pyeti nëse kur kanë ndonjë konflikt me familjen ku punojnë duhet të këshillohen me agjencinë e punësimit. Përgjigja ishte se patjetër, në rastet kur konflikti është I rëndësishëm.

Ditën e dytë u trajtua tema e kujdesit për të moshuarit. U transmetua videoja me informacion se si të kujdesemi për një të moshuar të paralizuar, u shtjellua tema e vështirësitë së punës me moshën e tretë. U fol për ushqyerjen e të moshuarve. Pjesëmarrëset mbështetën pohimin se puna me të moshuarit kërkon durim dhe shumë dashuri.

Ditët në vazhdim u trajtua tema e kujdesit për fëmijën dhe tregu i punës.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.