Monthly Archives: May 2019

Realizohet kursi i trajnimit 6-10 Maj 2019

Trajnimi, sikurse trajnimet e mëparshme, kishte 3 tema kryesore: kujdesi për të moshuarit, kujdesi për fëmijët, punët e shtëpisë. Ditën e parë, pas prezantimit të trajneres gratë prezantuan eksperiencat e tyre si punëtore shtëpie. Pjesëmarrësja Rezarta pyeti nëse kur kanë … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi për bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar 6-10 maj

6 gra ishin prezent në këtë trajnim. Ditën e parë të trajnimit gratë prezantuan veten, arsimin dhe eksperiencën e tyre të punës. U prezantua tema e kujdesit për shtëpinë, si psh. kur bëhet pastrimi gjeneral, si bëhen pastrimet e përditshme etj. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vazhdojnë aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”

        NCCS ka vazhduar me aktivitetet e projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi reformën e ndihmës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Në kuadër të projektit janë intervistuar me qindra familje që marrin ndihmën ekonomike në rrethet e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment