Realizohet kursi i trajnimit 25-29 mars 2019

10 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë ishin rekomanduar nga bashkia si nëna me ndihmë ekonomike.

Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.

Dita e katërt e trajnimit u përqëndrua tek ruajtja e fëmijës nga rreziqet, tek edukimi i fëmijës. U theksua se fëmija nuk qëllohet, nuk fyhet, trajtohet barabartë me fëmijët e tjerë etj. Në ditën e pestë gratë u përgatitën mbi intervistën e punës, shkrimin e CV-së. U diskutuan disa nga gabimet e zakonshme që bëhen gjatë intervistës si psh. të folurit me tepri duke humbur vëmendjen ndaj intervistuesit, përqëndrimi tek rroga etj.  Gratë përmendën se për to patjetër që pagesa ka rëndësi, por më shumë rëndësi ka që të gjejnë punë.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.