Monthly Archives: April 2019

Organizohet kursi për kujdestare dhe punëtore shtëpie 22-26 prill

Vijuan trajnimet e QKShK-së për kujdestare për të moshuar, fëmi dhe për punëtore shtëpie. Pjesëmarrëset u kontaktuan gjatë vizitave në komunitet, nëpërmjet feisbukut etj. Pjesëmarrëset ishin nga mosha 16 vjeç pjesëmarrësja më e re, deri në 62 vjeç pjesëmarrësja më … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 8 -12 prill

7 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Gratë u regjistruan në kurs pas njoftimit tonë për trajnimet të postuar në median sociale. Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me diskutime në grup etj. Gjatë kursit u … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 25-29 mars 2019

10 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Disa nga gratë ishin rekomanduar nga bashkia si nëna me ndihmë ekonomike. Trajnimi u shoqërua me video instruktuese, prezantime në power point, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment