Realizohet kursi i trajnimit 25 shkurt-1 mars 2019

Në trajnim morën pjesë 13 gra, nga mosha 24 vjeç më e reja deri në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Kishte mes tyre me eksperiencë në shërbime në familje por edhe pa asnjë eksperiencë pune.

Trajnimi zgjati 5 ditë gjatë të cilave gratë u trajnuan nëpërmjet prezantimeve power-point, demonstrimeve me paisje, diskutimeve në grup, shembujve praktikë etj. se si të punojnë si bebisiter, punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar. Ditën e pestë gratë u trajnuan se si të përgatisin një CV, si zhvillohen intervistat e punës dhe çfarë të presin në këto intervista. U sollën shembuj konkretë nga punësimi I grave kur intervistat pëfunduan të pasuksesshme për gruan për shkak të komunikimit të gabuar. Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.