Realizohet kursi i trajnimit 11-15 shkurt 2019

14 gra morën pjesë në këtë trajnim, ku pjesëmarrësja më e re ishte 21 vjeç.

Gratë u trajnuan për punëtore shtëpie, kujdestare për të moshuar, bebisiter. U diskutuan gjatë trajnimit temat e ushqyerjes, të higjenës, të edukimit etj. Pjesëmarrësja Bukuroshe, infermiere me shumë vite eksperiencë pune, mbështeti trajnimin me eksperiencat e veta, duke komentuar mbi përdorimin e kateterit, mbi ushqyerjen e të moshuarve etj.

U sollën shembuj të ndryshëm disiplinimi dhe cilët prej tyre janë shembuj negativë, cilët shembuj pozitivë.

Ditën e pestë gratë kryen një test inteligjente, u trajnuan mbi faktin se si të përgatisin një CV, si të përgatiten për intervistën. Në fund të trajnimit u shpërndanë çertifikatat e trajnimit. Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.