Organizohet trajnimi i grave 7-11 janar 2019

6 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura.

Për shkak të festave të fundvitit pjesëmarrja në trajnim ishte më e pakët se herët e tjera, por dhe intensiteti i komunikimit me pjesëmarrëset ishte më i madh. Kursi mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian, në kuadër të projektit ReLOad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.