Monthly Archives: January 2019

Organizohet trajnimi 21-25 janar 2019

9 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 43 vjeç pjesëmarrësja më e re, në 58 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet trajnimi i grave 7-11 janar 2019

6 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment