Trajnimi për shërbime në familje 5-9 nëntor

15 gra u trajnuan gjatë kursit të zhvilluar në datat 5-9 nëntor për shërbimet në familje, nga të cilat 6 gra ishin rome. Gratë vinin nga eksperienca të ndryshme: gra që nuk kishin punuar më parë në këtë fushë, gra me eksperiencë pune dhe jashtë shtetit etj. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.

Ky kurs filloi në ditën e parë me temën e kujdesit për shtëpinë, për të vazhduar në ditët e tjera me kujdesin për të moshuarit, për fëmijët dhe me informacion për tregun e punës respektivisht. Pjesëmarrëset në trajnim u prezantuan mbi veten ditën e pare të trajnimit, por përtej prezantimit të parë, cdo ditë trajnimi ishte një mundësi për stafin e projektit për tu njohur më nga afër me personalitetin e secilës nga gratë që do të ndërmjetësohen për tu punësuar.

Në përfundim të trajnimit gratë u pajisën me certifikata trajnimi. Trajnimi mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian, në kuadër të programit ReLOad.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.