Trajnimi për shërbime në familje 19-23 nëntor

14 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 23 vjec pjesëmarrësja më e re, në 55 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër.

Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura. U disktua nga pjesëmarrëset aktivisht mbi eksperiencat e tyre me shërbimet në familje. Etleva, një ndër gratë e trajnuara,  tregoi se cfarë kërkesash kishte për higjenën, ushqyerjen familja e të moshuarve italianë për të cilët ajo u kujdes në Itali. Laerta, pjesëmarrësja më e re në takim, po realizon trajnimin me shpresën e punësimit si bebisiter në Gjermani.

Gjatë ditës për kujdesin ndaj fëmijëve, mjekja Ëngjëllushe Paja sqaroi pjesëmarrëset ndër të tjera mbi pasojat që mund të shkaktojë temperatura e lartë tek fëmijët dhe mbi mënyrat e trajtimit të temperatures së lartë. Vetë pjesëmarrëset kishin ekperienca me temperaturën e lartë dhe krizat konvulsive.

Gjatë ditës për kujdesin ndaj të moshuarve u diskutua ndër të tjera për rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme të të moshuarit, por jo vetëm të tij, por të gjithë anëtarëve të familjes.

Në përfundim të trajnimit gratë do të pajisen me certifikata trajnimi. 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.