Filluan trajnimet për shërbime në familje

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare filloi trajnimet për kujdestare shtëpie, bebisiter, punëtore shtëpie. Trajnimet organizohen në kuadër të programit Reload dhe të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian.

Pati një interesim shumë të madh të grave punëkërkuese për të marrë pjesë në trajnime. Kursi i parë i trajnimit u organizua në datat 22-26 tetor. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup.

Gratë e trajnuara do të mbështeten nga NCCS për tu punësuar në shërbime në familje. Ato u pajisën me certifikata trajnimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Punësimi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.