Monthly Archives: November 2018

Trajnimi për shërbime në familje 19-23 nëntor

14 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 23 vjec pjesëmarrësja më e re, në 55 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trajnimi për shërbime në familje 5-9 nëntor

15 gra u trajnuan gjatë kursit të zhvilluar në datat 5-9 nëntor për shërbimet në familje, nga të cilat 6 gra ishin rome. Gratë vinin nga eksperienca të ndryshme: gra që nuk kishin punuar më parë në këtë fushë, gra … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Filluan trajnimet për shërbime në familje

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare filloi trajnimet për kujdestare shtëpie, bebisiter, punëtore shtëpie. Trajnimet organizohen në kuadër të programit Reload dhe të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian. Pati një interesim shumë … Continue reading

Posted in Punësimi | Leave a comment