Takim informues mbi programin EU Aid Volunteers

NCCS organizoi së fundmi një takim informues me 10 organizata të shoqërisë civile mbi programin EU Aid Volunteers. Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e NCCS-së, Znj. Liliana Dango. Ajo prezantoi NCCS-në, projektin në kuadër të të cilit organizohet takimi (Humanitarian Volunteering Management, financuar nga BE). Pjesëmarrësit prezantuan veten, organizatat që përfaqësonin si dhe fushat e tyre të aktiviteteve.

Koordinatorja e NCCS-së, Rita Strakosha, prezantoi programin EU Aid. Pjesëmarrësit u informuan mbi objektivin e programit, shpërndarjen e tij gjeografike, madhësinë e fondeve, tematikat e financuara; mbi strukturimin e projekteve (organizata nisëse dhe pritëse); mbi kërkesat që duhet të plotësojnë organizatat për t’u akredituar; mbi ngjashmëritë dhe ndryshimet mes programit EU Aid dhe EVS. Gjatë takimit pjesëmarrësit folën për eksperiencën e tyre me vullnetarizmin. Ata u interesuan mbi mënyrën e mbështetjes së vullnetarëve për t’u integruar në shoqërinë shqiptare, si psh. duke iu ofruar kurse në gjuhën shqipe

Përfaqësuesja e ADRA Shqipërisë në takim, Kristi Qendro, prezantoi eksperiencën e saj në organizatë me vullnetarë të huaj.

Në përfundim të takimit pjesëmarrësve iu shpërndanë materiale promocionale.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.