Trajnim në Estoni mbi pritjen e vullnetarëve të programit EU Aid

 

 

 

 

 

NCCS po vazhdon projektin Humanitarian Volunteering Management (Drejtimi i Vullnetarëve Humanitarët), i financuar nga BE, i realizuar nën drejtimin e ADICE, Francë, në partneritet me disa shoqata të rajonit.

Në kuadër të këtij projekti stafi i NCCS-së u trajnua në Estoni mbi përgatitjen e rregulloreve të cilat rregullojnë marrëdhënien e punës të vullnetarit. NCCS planifikon të aplikojë për pritjen e vullnetarëve nga vende të tjera të BE-së. Këta do të jenë persona me kualifikime profesionale, të cilët do të mbështesin NCCS-në në ofrimin e shërbimeve për komunitetin si dhe në rritjen e kapaciteteve të stafit të saj për aplikimin për projekte dhe për realizimin e tyre.

Vizita në Estoni ishte njëkohësisht dhe një eksperiencë shkëmbimi kulturor. Organizata estoneze Mondo, prezantoi për shoqatat e tjera kulturën, historinë estoneze si dhe punën Mondo-s në sferën civile. Ngjashmërisht me Shqipërinë Estonia është një vend i vogël, i cili po ashtu ka vetëm 100 vjet që feston pavarësinë. Estonia ka përparuar shumë në fushën e teknologjisë dhe informacionit, me një numër të lartë specialistësh IT për frymë; me disa shpikje dhe inovacione në këtë fushë të ardhur nga Estonia. U larguam nga Estonia me frymëzimin se edhe Shqipëria, ndonëse e vogël, mund të lërë gjurmën e vet në historinë e përbashkët europiane.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.