Monthly Archives: January 2018

Libër mbi prindërimin e fëmijëve 0-10 vjeç

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare sjell sot për prindërit librin “Prindërimi Pozitiv i Fëmijëve 0-10 vjeç”. Kur bëhemi prindër jeta jonë ndryshon rrënjësisht. Energjia, përpjekjet dhe dëshirat tona fokusohen tek fëmija dhe zhvillimi i tij. Prindërimi i mirë ndihmon zhvillimin e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Si funksionon programi EU Aid Volunteers dhe përfitimet e Shqipërisë

        Në vitin 2014 Bashkimi Europian krijoi “Iniciativën e BE-së të Vullnetarëve Humanitarë” (European Voluntary Humanitarian Aid Corps ose EU Aid Volunteers Initiative) me rregulloren nr. 375/2014. Bashkimi Europian dhe vendet anëtare të tij ofrojnë pothuaj 50% … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment