BE ofron ndihmë humanitare për viktimat e përmbytjeve në Shqipëri

Nga Rita Strakosha

Disa vende europiane ofruan asistencë për viktimat e përmbytjeve në Shqipëri gjatë muajit Dhjetor. 21,000 njerëz kanë pasur nevojë për ndihmë, nga të cilët 8000, në jug të Shqipërisë, janë të prekur më rëndë.

Disa vende europiane ofruan asisentë përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së, në bashkëpunim të ngushtë më autoritetet shqiptare.

Ndihma erdhi nga Greqia, Sllovenia, Austria, Franca dhe Sllovakia përmes Qendrës së Koordinimit të Përgjigjes ndaj Emergjencave. Përveç kësaj, Komisioni Europian dha asistencë emergjence prej 190,000 eurosh. Financimi është pjesë e kontributit të BE-së në Fondin e Emergjencës për Përgjigjen ndaj Fatkeqësive (Disaster Relief Emergency Fund-DREF) të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit dhe Hënës së Kuqe-IFRC.

Shqipëria shprehu falenderimin e saj ndaj vendeve të BE-së të cilat treguan solidaritet dhe dhanë ndihmë, në një ceremoni të mbajtur në 15 Dhjetor në Tiranë.

BE-ja ka gjithashtu një program “EU Aid volunteers”, në kuadër të të cilit mbështet financiarisht vullnetarë profesionistë nga BE për të punuar në vendet në zhvillim në ndihmë të shtresave në nevojë apo në projekte humanitare. Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare është duke aplikuar për tu bërë organizatë pritëse në kuadër të këtij programi.

This entry was posted in Lajme. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.