Dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve

 

 

 

 

20 Nëntori është dita ndërkombëtare e të drejtave të fëmijëve, e shpallur nga OKB-ja. Në këtë ditë, në vitin 1959, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së aprovoi Deklaratën e të Drejtave të Fëmijëve. Po këtë ditë, në vitin 1989, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së aprovoi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve.

Kjo ditë shërben për të kujtuar rëndësinë që kanë fëmijët për të ardhmen e vendit, për të kritikuar mungesën e kujdesit shëndetësor, edukativ apo mungesën e sigurisë ushqimore për fëmijët si në Shqipëri dhe në të gjithë botën.

NCCS i ka kushtuar një rëndësi të vecantë fëmijëve në gjithë aktivitetet e saj. Këtë vit ajo ka trajnuar mbi 200 prindër, mbi 500 fëmijë mbi prindërimin pozitiv; ka ofruar këshillime individuale falas për prindërit me problematika në prindërim; ka transmetuar me dhjetëra herë dhe ka shpërndarë në Youtube një spot televiziv për prindërimin pozitiv “Fëmija imiton, bëhu shembull pozitiv”, dhe së fundmi, por jo më pak e rëndësishme, ka botuar një manual “Prindërimi Pozitiv i Adoleshentëve”. Kjo është bërë e mundur në sajë të donatorit, Bashkimit Europian, dhe shoqatave mbështetëse, Save the Children dhe Terre des Hommes.

Puna e NCCS-së për fëmijët dhe me fëmijët vazhdon. Objektivi ynë është të pakësojmë dhunën ndaj fëmijëve si në familje, dhe në shoqëri, dhe të kontribuojmë në krijimin e një mjedisi optimal për zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.