Monthly Archives: October 2017

Rekomandime për investimet dhe buxhetimin e bashkisë Fushë-Arrëz

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare në kuadër të projektit “Buxhetim me pjesëmarrje për një qeverisje lokale më të përgjegjshme”, të financuar nga BE dhe mbështetur nga ANTTARC, ka realizuar takime me komunitetet lokale të bashkisë së Fushë-Arrëzit, me kryepleqtë e … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rekomandime për investimet dhe buxhetimin e bashkisë Pukë

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare i ka nisur së fundmi bashkisë Pukë një letër me rekomandime mbi investimet dhe buxhetin e kësaj bashkie. Në kuadër të projektit “Buxhetim me pjesëmarrje për një qeverisje lokale më të përgjegjshme”, të financuar nga … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

A janë të sigurtë të huajt në Shqipëri?

      NCCS ka përpiluar një manual sigurie për vullnetarët e huaj që pritet të vijnë pranë saj në kuadër të projektit EU Aid. Projekti « Reinforcement and sustainability in Humanitarian Volunteering Management”, zbatuar nga ADICE dhe shoqata të tjera … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Manual mbi prindërimin pozitiv të adoleshentëve

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare sjell sot për prindërit manualin “Prindërimi Pozitiv i Adoleshentëve”. Kur bëhemi prindër jeta jonë ndryshon rrënjësisht. Energjia, përpjekjet dhe dëshirat tona fokusohen tek fëmija dhe zhvillimi i tij. Prindërimi i mirë ndihmon zhvillimin e shëndetshëm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tryezë e rrumbullakët mbi menaxhimin e mbetjeve në Durrës dhe Elbasan

Më datë 29 shtator NCCS organizoi një tryezë të rrumbullakët “Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve urbane në bashkitë e Elbasanit dhe Durrësit”, me përfaqësues të OJV-ve, institucioneve publike, aktivistëve etj. Ishin prezent në takim ndër të tjerë dhe drejtoresha ekzekutive … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment