Tryezë e rrumbullakët për monitorimin e projektit mbi prindërimin pozitiv

 

 

 

 

 

 

 

U zhvillua në datë 15 shtator tryeza e rrumbullakët për monitorimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të projektit të realizuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) “Prindërimi pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme”, financuar nga BE, mbështetur nga shoqatat Terre des homes dhe Save the Children.

Morën pjesë në takim stafi i projektit, Rita Strakosha (koordinatore), Valentina Erindi (financiere),  Anjeza Avduli (psikologe), Najada Gjokutaj (trajnere), si dhe drejtori i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë Gjirokastër, Florjan Berberi, përfaqësues nga drejtoria arsimore etj.

Pas prezantimit të Znj. Erindi mbi QKShK-në, koordinatorja prezantoi arritjet e deritanishme të projektit, përfshirë realizimin e 29 trajnimeve me qindra prindër dhe fëmijë mbi prindërimin pozitiv, këshillimin individual për prindërimin të dhjetra prindërve të tjerë, realizimin e një spoti televiziv për prindërimin etj.

Në vijim të takimit pjesëmarrësit ndanë eksperiencat e tyre me fenomenin e dhunës në familje.

Projekti do të vazhdojë me aktivitete deri në muajin Nëntor.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.