Monthly Archives: July 2017

Rekomandime për Bashkinë Elbasan mbi menaxhimin e mbetjeve

Qendra Kombëtare Për Shërbime Komunitare në kuadër të monitorimit të menaxhimit të mbetjeve nga bashkia Elbasan ka konstatuar disa problematika të menaxhimit të mbetjeve, për të cilat i ka ofruar këto rekomandime bashkisë në një letër zyrtare: Aprovimi i planit … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rekomandime për bashkinë Durrës për menaxhimin e mbetjeve urbane

Prej muajit Nëntor QKShK (NCCS) është duke realizuar një projekt për monitorimin e menaxhimit të mbetjeve nga bashkia Durrës. Në kuadër të monitorimit kemi konstatuar disa problematika të menaxhimit të mbetjeve, për të cilat dëshirojmë të ofrojmë rekomandimet tona. Rrethimi … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Projekti “EU Aid Volunteers”

        Projekti “EU AID volunteers” mbështet financiarisht nisjen dhe punën e profesionistëve vullnetarë në vende me nevoja humanitare jashtë BE-së. Eshtë një projekt i nisur në vitin 2015, i cili do të vazhdojë deri në vitin 2020. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment