Trajnim mbi sigurinë e vullnetarëve humanitarë në Shqipëri

 

 

 

 

 

Foto nga trajnimi 

Në kuadër të projektit “Fuqizimi dhe Qëndrueshmëria në Menaxhimin e Vullnetarizmit Humanitar”, bashkë-financuar nga BE, me organizatë lider ADICE, në 17-18 Maj 2017, stafi i NCCS-së u trajnua mbi hostimin e vullnetarëve humanitarë të projektit EU Aid Volunteers.

Gjatë trajnimeve stafi u orientua mbi pritjen, përgatitjen e manualeve të sigurisë për vullnetarët. NCCS do aplikojë për tu akredituar si organizatë pritëse e vullnetarëve EU Aid dhe për këtë qëllim po trajnohet. Vullnetarët mund të vijnë nga vende të BE-së për të mbështetur me njohuritë dhe eksperiencën e tyre punën humanitare të NCCS-së. Duke u përballur me një kulturë dhe vend të ri për ta, vullnetarët kanë nevojë për tu informuar mbi veçoritë e kulturës, të ekonomisë dhe politikës të Shqipërisë, mbi rreziqet me të cilat mund të përballen. NCCS do të informojë vullnetarët mbi këto në manualet e sigurisë. Trajnimi i organizuar në Maj 2017, synonte përgatitjen e stafit të NCCS-së për përpilimin e këtyre manualeve.

 

Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian për Iniciativën “EU Aid”

This project is co-funded by the European Union for the “EU Aid Volunteers initiative

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.